Lan tỏa các hình thức giảm nghèo đồng bộ, hiệu quả

Cập nhật ngày: 13/01/2022 | 09:30 GMT+7

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, song các cơ quan, đơn vị trong tỉnh vẫn luôn quan tâm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Nhiều hình thức hỗ trợ

Điển hình, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để hội viên khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay phát triển kinh tế cũng như triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế cho hội viên nghèo. Đến nay, các cấp hội đã và đang quản lý 361 tổ tiết kiệm vay vốn cho 15.754 lượt hộ vay với tổng dư nợ 720 tỷ đồng; giải ngân vốn vay giải quyết việc làm của Trung ương Hội 228 triệu đồng; “Quỹ đồng đội” trên 29 tỷ đồng…

Từ các nguồn vốn, hội viên khó khăn có điều kiện để đầu tư chăm sóc cao su, cà phê, hồ tiêu, các loại cây ăn trái, chăn nuôi, mở trang trại, gia trại, kinh doanh… Bên cạnh đó, các cấp hội còn kêu gọi nhiều nguồn lực khác để hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà cho hội viên nghèo, góp phần an cư lạc nghiệp.

Mặt trận các cấp thì phối hợp sửa chữa và xây mới 41 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo trị giá 1,6 tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế gần 700 triệu đồng cho các hộ nghèo phát triển kinh tế và kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn trị giá 10,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều phụ nữ nghèo ở Đắk Glong được Hội LHPN huyện tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đăng ký giúp đỡ 85 hội viên phụ nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo bền vững; đẩy mạnh các phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” bằng nhiều hình thức như giúp vốn, ngày công, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất… Bên cạnh vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, nguồn vốn Quỹ Cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế với dư nợ trên 40 tỷ đồng đã góp phần giúp 1.802 thành viên vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, các cấp hội còn vận động hỗ trợ sửa chữa và làm mới 18 mái ấm tình thương trị giá 934 triệu đồng…

Ban Dân tộc tỉnh thì triển khai thực hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách do Trung ương và địa phương cho đồng bào dân tộc thiểu số như 135, hỗ trợ dân di cư tự do, hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh...

Chú trọng các chính sách giảm nghèo

Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2021, với sự nỗ lực, chung sức của các cấp, ngành, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể đạt trên 2%; trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm trên 4%. GRDP bình quân đầu người đạt 52,1 triệu đồng.

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những công việc cần làm đồng bộ, hiệu quả, UBND tỉnh Đắk Nông mới ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 100% hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3% trở lên; trong đó, dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên.

Hội LHPN huyện Đắk Glong hỗ trợ sinh kế cho hội viên nghèo

UBND tỉnh đã xác định một số giải pháp trọng tâm trong công tác giảm nghèo bền vững. Đó là, các cấp, ngành đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng các chính sách giảm nghèo đối với các huyện nghèo; ưu tiên người nghèo là dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, xã biên giới, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, thu hẹp chênh lệch về mức sống và an sinh xã hội so với bình quân cả nước.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn liền với quy hoạch sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu, tỉnh đa dạng các hình thức sinh kế phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn. Việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các chính sách, nguồn lực, thị trường về vốn, lao động, đất đai, khoa học kỹ thuật-công nghệ...tiếp tục được chú trọng.

Ngoài ra, các cấp ngành triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và huy động, lồng ghép các nguồn lực hợp pháp cho công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội…

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

1,650
Viết bình luận mới