HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Cập nhật ngày: 04/06/2019 | 09:35 GMT+7

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 2465 ban hành ngày 29/5/2019 trên tinh thần thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 1456-CV/TU ngày 15/5/2019.

Theo đánh giá, trong thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã được các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, mới bước vào đầu kỳ nghỉ hè đã xảy ra 3 vụ tai nạn đuối nước ở các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa làm 3 trẻ em tử vong.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại địa phương; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em với các hình thức phong phú, đa dạng.

Sở Lao động, Thương binh-Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo điều hành công tác trẻ em tỉnh Đắk Nông nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành và sự tham gia của cả hệ thống chính trị đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác trẻ em cần được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Mạnh Hùng

1,325
Viết bình luận mới