Tuy Đức và Đắk Glong là huyện nghèo

Cập nhật ngày: 21/03/2022 | 08:48 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 về phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; trong đó có huyện Tuy Đức và Đắk Glong của Đắk Nông.

Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Theo Quyết định 36/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thì có bốn tiêu chí xác định huyện nghèo bao gồm: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện; huyện thuộc khu vực miền núi, vùng cao, biên giới hoặc huyện thuộc các khu vực còn lại.

Bình Minh

1,307
Viết bình luận mới