Tỷ lệ tăng dân số được kiểm soát, nhà ở được cải thiện

Cập nhật ngày: 08/10/2019 | 10:29 GMT+7

Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bắt đầu vào tháng 4/2019 và đến nay đã kết thúc thành công, với chất lượng số liệu và độ tin cậy rất cao. Kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra đã góp phần phản ánh một cách chân thực về dân số, nhà ở cũng như điều kiện sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và tiếp cận các dịch xã hội cơ bản của người dân.

Điều tra viên thực hiện thu thập thông tin về dân số và nhà ở tại hộ dân ở phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa)

Dân số không biến động lớn

Theo Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở tỉnh Đắk Nông, qua kết quả sơ bộ tổng điều tra trên địa bàn tỉnh cho thấy, sau 10 năm, quy mô dân số tăng chậm lại. Tỷ lệ tăng dân số được kiểm soát khá tốt.

Tại thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, tổng dân số của tỉnh Đắk Nông là 622.168 người; trong đó, dân số nam là 320.713 người, chiếm 51,55% và dân số nữ là 301.455 người, chiếm 48,45%. Như vậy, Đắk Nông là tỉnh có dân số đứng thứ 57 trong số các tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 4/5 tỉnh Tây Nguyên. Sau 10 năm, dân số của tỉnh tăng lên 132.776 người. Mặc dù đã tăng đáng kể, nhưng mật độ dân số tỉnh Đắk Nông lại đang thấp nhất cả nước, với 95,58 người/km2, tăng 20,4 người/km2 so với năm 2009. Thị xã Gia Nghĩa có mật độ dân số cao nhất với 221,91 người/km2; Tuy Đức và Đắk Glong có mật độ dân số thấp nhất, tương ứng là 54,78 và 46,82 người/km2.

Sau 15 năm thành lập và so với 10 năm trước đây, tỷ lệ tăng dân số bình quân toàn tỉnh không có sự biến động lớn. Năm 2004, tỷ lệ tăng dân số bình quân là 2,58%; năm 2009 là 2,36% và năm 2019 là 2,4%... Toàn tỉnh hiện có 162.061 hộ dân cư, tăng 44.805 số hộ so với năm 2009. Tỷ lệ tăng số hộ dân cư giai đoạn 2009-2019 là 38,21%. Bình quân mỗi năm, dân số của tỉnh tăng 3,82%/năm; trong đó, khu vực thành thị tăng 6,6% và khu vực nông thôn là 31,61%.

Nông thôn vẫn là khu vực quyết định đến mức tăng số hộ dân cư chung của tỉnh. Kết quả Tổng điều tra năm 2019 cũng cho thấy, quy mô bình quân mỗi hộ có 3,84 người. So với năm 2009, quy mô hộ bình quân thấp hơn 0,33 người/hộ. Theo đó, quy mô hộ bình quân toàn tỉnh hiện phổ biến là từ 2 đến 4 người/hộ, chiếm tỷ lệ 64,76%, tăng 7,14% so với năm 2009; trong đó, hộ có 4 người chiếm tỷ trọng cao nhất 29,26%.

Tỷ lệ nhóm hộ từ 1 đến 4 người của tỉnh có xu hướng tăng. Ngược lại, nhóm hộ từ 5 đến trên 7 người lại đang giảm dần. Đặc biệt, trong khi tỷ lệ hộ chỉ có 1 người tăng so với năm 2009 (+2,07%) thì tỷ lệ hộ có từ 7 người trở lên lại giảm khá sâu (-3,37%). Như vậy, từ những kết quả trên cho thấy, tỷ lệ tăng dân số của tỉnh trong những năm qua đang được kiểm soát khá tốt.

Điều kiện nhà ở được cải thiện

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, điều kiện về nhà ở của các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện rõ rệt, nhất là ở khu vực thành thị. Hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở kiên cố và bán kiên cố. Diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng lên so với trước.

Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019, tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 16,63%, cao hơn bình quân chung cả nước 9,77% và khu vực Tây Nguyên là 6,93%. Trong đó, tỷ lệ này phân theo khu vực đang có sự khác biệt khá lớn. Nếu khu vực thành thị, nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 3,6% thì khu vực nông thôn chiếm 19,2%, gấp 5,3 lần. Huyện có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ cao nhất là Tuy Đức với 41,56%, tiếp đến là huyện Đắk Glong với tỷ lệ 37,5%...

Tuy nhiên, kết quả của Tổng điều tra năm 2019 cũng cho thấy, toàn tỉnh đang có 162.056 hộ có nhà ở và chỉ có 5 hộ không có nhà ở. Như vậy, trung bình cứ 10.000 hộ dân cư thì có 0,3 hộ không có nhà ở. Đây là một chỉ tiêu đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối và thể hiện rằng điều kiện về nhà ở trên địa bàn đã và đang được cải thiện rất tốt…

Bên cạnh đó, theo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân đạt khoảng 25m2sàn/người; trong đó, thành thị là 26m2 sàn/người, nông thôn là 19m2 sàn/người. Căn cứ theo kết quả Tổng điều tra năm 2019 cho thấy, diện tích nhà ở bình quân của tỉnh Đắk Nông đạt 20,39 m2/người, thấp hơn bình quân chung cả nước 3,1 m2/người, xấp xỉ bằng với khu vực Tây Nguyên và thấp hơn Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là 4,61m2/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân cao nhất là thị xã Gia Nghĩa với 26,18 m2/người, tiếp đến là Đắk R'lấp với 25,6m2/người và Đắk Mil là 23,11m2/người. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu phản ánh điều kiện và chất lượng cuộc sống của cư dân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao so với trước…

Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Đắk Nông, những kết quả trên đã chứng minh rằng, các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã và đang đi vào cuộc sống và tạo  được sự chuyển biến sâu sắc trong đời sống kinh tế, xã hội của đại bộ phận người dân. Đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cấp, ngành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2010 - 2020 và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2021 - 2030.

Bài, ảnh: Lê Dung

4,254
Viết bình luận mới