Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm đáng kể trong nhiều năm liền

Cập nhật ngày: 26/12/2018 | 09:20 GMT+7

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, sau 15 năm thành lập tỉnh, quy mô dân số tăng mạnh, tạo sức ép nhưng cũng đồng thời tạo động lực để phát triển.

Cụ thể, năm 2018, dân số bình quân toàn tỉnh là 644 ngàn người, tăng hơn 1,62 lần (tăng 246,4 ngàn người) so với thời điểm thành lập tỉnh, trung bình mỗi năm tăng thêm 19,6 ngàn người/năm, chủ yếu là tăng do nhập cư. Đáng chú ý, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm đáng kể trong nhiều năm liền từ 2,02% năm 2004 xuống còn 1,2% năm 2017. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 22% năm 2004, xuống 18,7% năm 2017.

Mặc dù đã tạo động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển thị trường lao động và thị trường tiêu dùng mạnh mẽ nhưng việc tăng dân số đã tạo nên sức ép lớn lên kết cấu hạ tầng và công tác tổ chức, quản lý dân cư, bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, với sự chú trọng và nỗ lực của cả hệ thống chính trị nên công tác giảm nghèo, an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho nhân dân vẫn được bảo đảm, đạt nhiều thành tựu. Vì vậy, chất lượng dân số ngày càng được cải thiện, tuổi thọ trung bình ngày càng cao.

Mạnh Hùng

16,114
Viết bình luận mới