HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 4618/BTNMT-PC ngày 16/9/2019

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 15:54 GMT+7

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật đất đai cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, vùng miền, nhất là trong vấn đề quy hoạch, sử dụng đất, đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật nhưng phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Nội dung này, Bộ Tài nguyên và Mồi truờng trả lời tại Công văn số: 4618/BTNMT-PC ngày 16/9/2019 như sau:

Trong gần 05 năm tổ chức thi hành luật Đất đai 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thực tiễn triển khai thi hành Luật đất đai vẫn còn những tồn tại, bất cập như việc tổ chức thi hành pháp luật chưa tốt, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai; pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan còn chưa thống nhất; công tác quy hoạch sử dụng đất; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho một số dự án triển khai còn chậm, có nơi chưa hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất; khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai đã giảm so với trước đây nhưng vẫn diễn biến phức tạp.

Để khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, góp phần khai thác tốt nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội đã đưa Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị nội dung Dự án Luật sửa đối, bổ sung một số điều của luật Đất đai dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, để bảo đảm quyền lợi của người dân khi Nhà nước thu hồi đất, đề nghị ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành Luật Đât đai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số: 01/CT-TTg ngàỵ 03/01/2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

239
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?