HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bộ Tư pháp gửi Công văn số 71/BTP-VP ngày 07/01/2020 trả lời cử tri Đắk Nông

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 15:48 GMT+7

Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Đối với các công tác xây dựng pháp luật cần có tầm nhìn xa hơn, đưa ra dự báo trước những tình huống có thể xảy ra, chứ không nên để xảy ra rồi mới ban hành thì đã muộn.

Nội dung này, Bộ Tư pháp có Công văn số: 71/BTP-VP ngày 07/01/2020 trả lời như sau:

a. Thực hiện Nghị quyết số: 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, trong những năm qua, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được hoàn thiện. Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực đã cơ bản thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Do đó, thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật đã có những chuyển biến quan trọng. Hồ sơ các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiêm túc chuẩn bị theo quy định tại khoản 2, Điều 58 của luật Ban hành VBQPPL 2015; hồ sơ cơ bản đảm bảo đầy đủ; chất lượng của các tài liệu trong hồ sơ từng bước được nâng cao... qua đó đã cơ bản bảo đảm tính khả thi và tính ổn định của VBQPPL.

b. Với chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng pháp luật, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tăng cường công tác thẩm định, bảo đảm công tác xây dựng pháp luật bám sát các quy định của Luật Ban hành VBQPPL. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng quy định của một số văn bản được ban hành chưa sát với thực tiễn, tính dự báo còn thấp gây khó khăn cho đối tượng chịu sự tác động của VBQPPL trong quá trình thi hành văn bản đó. Để xảy ra tình trạng nêu trên, có phần trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và có phần trách nhiệm do thẩm định của Bộ Tư pháp và pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

c. Để tiếp tục nâng cao chất lượng VBQPPL, bảo đảm tính ổn định, khả thi của VBQPPL, trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau đây:

Đối với các Bộ, ngành: Trách nhiệm đảm bảo chất lượng của VBQPPL, đặc biệt là tính khả thi chủ yếu thuộc về cơ quan ban hành văn bản. Do đó, để khắc phục các nguyên nhân chủ quan nói trên, lãnh đạo các Bộ, ngành cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật của Bộ, ngành đặc biệt là tổ chức và cán bộ pháp chế; tuân thủ quy trình soạn thảo, thẩm định; tăng cường sự tham vấn của Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan; chú trọng việc lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp trong quá trình soạn thảo; Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi thi hành VBQPPL sau khi ban hành để kịp thời phát hiện, xử lý các quy định trái pháp luật, thiếu tính khả thi và các vấn đề mới phát sinh.

Đối với Bộ Tư pháp: Với trách nhiệm là cơ quan giúp Chính phủ kiểm tra, xử lý VBQPPL của các Bộ, ngành, Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ xây dựng và kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật cho các Bộ, ngành; tham gia ý kiến trong quá trình soạn thảo, ban hành thông tư, thông tư liên tịch, đặc biệt nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật trong các VBQPPL của các bộ, cơ quan ngang Bộ.

246
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?