• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sức chiến đấu của Ðảng
 • 09:19 14/10/2022
 • Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Báo Đắk Nông có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Đức, Phó trưởng Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy.
 • Chủ động tham mưu tốt công tác tổ chức, xây dựng Ðảng
 • 08:40 11/10/2022
 • Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được cụ thể hóa, chú ý hơn về chất lượng.
 • “Lấy chống để xây” trong xây dựng, chỉnh đốn Ðảng
 • 05:30 02/09/2022
 • Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Đắk Nông luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên từ sớm, từ xa. Với quan điểm “lấy chống để xây”, trong đó, "chống" được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách… đã góp phần tích cực vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Ðảng
 • 09:44 08/08/2022
 • Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm. Qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân.
 • Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin (kỳ 2): Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt
 • 08:19 31/05/2022
 • Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng bộ tỉnh Đắk Nông xác định trong thời gian đến là tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 • Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin (kỳ 1): Nhận thức, trách nhiệm được nâng lên
 • 10:09 30/05/2022
 • Bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.
 • Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện các kết luận của Trung ương
 • 09:04 29/03/2022
 • Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 23/3/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 • Quý I/2022, thi hành kỷ luật 47 đảng viên
 • 08:49 21/03/2022
 • Trong quý I/2022 , cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 47 đảng viên. Trong đó, cấp tỉnh kỷ luật 7 đảng viên; cấp huyện và tương đương kỷ luật 19 đảng viên; cấp cơ sở kỷ luật 21 đảng viên. Hình thức kỷ luật, khiển trách 26 đảng viên; cảnh cáo 7 đảng viên; cách chức 2 đảng viên và khai trừ 12 đảng viên. Đảng viên vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chính sách kế hoạch hóa - gia đình (sinh con thứ ba), những điều đảng viên không được làm… Ngoài ra, các tổ chức đảng có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt 4 đảng viên; xóa tên 4 đảng viên.
 • Đắk Song tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
 • 08:54 17/03/2022
 • Đảng bộ huyện Đắk Song xác định công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Do đó, thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng thực hiện công việc này, qua đó phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
 • Công tác thi hành kỷ luật đảng viên - nhìn lại 2021 và những yêu cầu mới
 • 08:08 28/02/2022
 • Thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương, bảo đảm sự thống nhất ý chí, hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên... Năm 2021, mặc dù công tác này đã được chú trọng triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục.
 • Thi hành kỷ luật 28 đảng viên trong quý I/2021
 • 08:50 30/03/2021
 • Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, trong quý I/2021, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 28 đảng viên. Trong đó, UBKT cấp tỉnh kỷ luật 1 đồng chí; huyện ủy và UBKT cấp huyện kỷ luật 8 đồng chí; cấp cơ sở kỷ luật 19 đồng chí. Hình thức kỷ luật, khiển trách 21 đồng chí; cảnh cáo 4 đồng chí; cách chức 1 đồng chí và khai trừ 2 đồng chí.
 • Con đường nhờ sức dân
 • 08:35 02/02/2021
 • Người dân ở tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) tự đóng góp kinh phí để làm tuyến đường bê tông dài 320m. Việc làm này tạo thuận tiện trong việc đi lại và thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng để xây dựng quê hương.
 • Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng
 • 11:27 19/01/2021
 • Kỷ luật Đảng có vị trí rất quan trọng trong xây dựng Đảng. Cấp ủy và các cấp ủy ban kiểm tra (UBKT) đã thực hiện việc xử lý kỷ luật nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Các vụ, việc được thực hiện thận trọng, đúng nguyên tắc, phương châm, quy trình, thẩm quyền theo quy định.