• Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện các kết luận của Trung ương
 • 09:04 29/03/2022
 • Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 23/3/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 • Quý I/2022, thi hành kỷ luật 47 đảng viên
 • 08:49 21/03/2022
 • Trong quý I/2022 , cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 47 đảng viên. Trong đó, cấp tỉnh kỷ luật 7 đảng viên; cấp huyện và tương đương kỷ luật 19 đảng viên; cấp cơ sở kỷ luật 21 đảng viên. Hình thức kỷ luật, khiển trách 26 đảng viên; cảnh cáo 7 đảng viên; cách chức 2 đảng viên và khai trừ 12 đảng viên. Đảng viên vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chính sách kế hoạch hóa - gia đình (sinh con thứ ba), những điều đảng viên không được làm… Ngoài ra, các tổ chức đảng có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt 4 đảng viên; xóa tên 4 đảng viên.
 • Đắk Song tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
 • 08:54 17/03/2022
 • Đảng bộ huyện Đắk Song xác định công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Do đó, thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng thực hiện công việc này, qua đó phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
 • Công tác thi hành kỷ luật đảng viên - nhìn lại 2021 và những yêu cầu mới
 • 08:08 28/02/2022
 • Thi hành kỷ luật trong Đảng là công việc cần thiết nhằm giữ vững kỷ cương, bảo đảm sự thống nhất ý chí, hành động, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên... Năm 2021, mặc dù công tác này đã được chú trọng triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục.
 • Thi hành kỷ luật 28 đảng viên trong quý I/2021
 • 08:50 30/03/2021
 • Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, trong quý I/2021, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 28 đảng viên. Trong đó, UBKT cấp tỉnh kỷ luật 1 đồng chí; huyện ủy và UBKT cấp huyện kỷ luật 8 đồng chí; cấp cơ sở kỷ luật 19 đồng chí. Hình thức kỷ luật, khiển trách 21 đồng chí; cảnh cáo 4 đồng chí; cách chức 1 đồng chí và khai trừ 2 đồng chí.
 • Con đường nhờ sức dân
 • 08:35 02/02/2021
 • Người dân ở tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) tự đóng góp kinh phí để làm tuyến đường bê tông dài 320m. Việc làm này tạo thuận tiện trong việc đi lại và thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng để xây dựng quê hương.
 • Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng
 • 11:27 19/01/2021
 • Kỷ luật Đảng có vị trí rất quan trọng trong xây dựng Đảng. Cấp ủy và các cấp ủy ban kiểm tra (UBKT) đã thực hiện việc xử lý kỷ luật nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Các vụ, việc được thực hiện thận trọng, đúng nguyên tắc, phương châm, quy trình, thẩm quyền theo quy định.
 • Sức dân làm nên những điều kỳ diệu ở thị trấn Ea T'ling
 • 08:49 27/05/2020
 • Vài năm trở lại đây, bằng sự đồng sức, đồng lòng, hy sinh, đóng góp của người dân, nhiều con hẻm, tuyến đường ở thị trấn Ea T'ling (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã được chỉnh trang, mở rộng. Bộ mặt thị trấn cũng vì thế mà thay đổi, khởi sắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội.
 • Đảng bộ phường Nghĩa Trung tập trung đánh giá, xây dựng báo cáo chính trị sát thực tế
 • 09:23 19/02/2020
 • Theo dự kiến vào cuối tháng 3 tới, Đảng bộ phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) sẽ tổ chức thí điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, Đảng bộ phường đang tập trung xem xét, rà soát, đánh giá lại một cách thực chất việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cho nhiệm kỳ tới sát thực tế.
 • Xây dựng báo cáo chính trị, văn kiện trung tâm của đại hội phải thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết Nhân dân
 • 09:59 07/10/2019
 • Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Tiểu ban nội dung, Tổ trưởng Tổ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã dành cho phóng viên (PV) Báo Đắk Nông cuộc phỏng vấn xung quanh nội dung về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XII của tỉnh; quan điểm, tiến trình đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.