• Tạo lực đẩy cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (kỳ 2): Cần cú “hích” mạnh hơn
 • 10:02 02/10/2018
 • Bên cạnh kết quả đạt được, đánh giá về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 04, Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhận định: So với tiềm năng, yêu cầu thực tiễn, nông nghiệp Đắk Nông hiện vẫn chưa có sự phát triển đồng bộ theo các vùng lợi thế. Việc ứng dụng công nghệ cao đa phần mới dừng lại ở các mô hình, bằng sự tiên phong của một bộ phận nông dân, doanh nghiệp, còn vai trò hỗ trợ từ phía nhà nước còn mờ nhạt...
 • Tạo lực đẩy cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (kỳ 1): Nghị quyết từng bước "bám rễ" vào đời sống
 • 09:49 01/10/2018
 • Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/ TU, ngày 7/4/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 (NQ 04), nông nghiệp Đắk Nông đã có những bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, để nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trở thành một trong ba đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh như mục tiêu đề ra, các cấp, ngành cần những giải pháp quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.
 • Lắng nghe dân để xây dựng Đảng, chính quyền (kỳ 1): Tổ chức nhiều diễn đàn cho nhân dân góp ý
 • 09:49 20/09/2018
 • Lắng nghe dân để xây dựng Đảng, bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được các cấp Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong tỉnh Đắk Nông tập trung thực hiện. Đây được xem là một bước quan trọng trong việc thể chế cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 • Thực hiện Nghị quyết số 04, khóa XII ở Krông Nô: Nhiệm vụ thường xuyên, liên tục
 • 09:49 17/09/2018
 • Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04, khóa XII về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ (Nghị quyết 04), huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã đạt được những kết quả quan trọng. Phóng viên (PV) đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy Krông Nô về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 trên địa bàn.
 • Đắk Mil thận trọng sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, phù hợp với điều kiện thực tiễn
 • 09:49 15/08/2018
 • Thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18 ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về “Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Huyện ủy Đắk Mil đã và đang tập trung triển khai sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, với phương châm thận trọng, theo lộ trình cụ thể, có giải pháp rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Mạnh tay” xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan đến đất, rừng
 • 14:03 02/08/2018
 • Trong 14 nhiệm vụ mang tính cấp bách, thường xuyên của Kế hoạch số 33/KH-TU triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ thứ 4: Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Bám sát vào nhiệm vụ đó, thời gian qua, tỉnh, các ngành chức năng đã vào cuộc quyết liệt, xử lý nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan đến đất, rừng, với phương châm “không có vùng cấm”.
 • Tăng tốc thực hiện lộ trình bảo hiểm xã hội toàn dân
 • 09:50 10/07/2018
 • Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, đến nay tỉnh ta đạt được những kết quả bước đầu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung giải quyết để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra.
 • Lực lượng quân sự tỉnh xây dựng Đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • 10:23 14/06/2018
 • Với việc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện và tập trung công tác đảng, công tác chính trị, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự tỉnh Đắk Nông ngày càng nâng cao, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.
 • Đảng bộ xã Nam Dong có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng
 • 09:58 23/05/2018
 • Những năm qua, Đảng bộ xã Nam Dong (Chư Jút) luôn được đánh giá là có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng
 • 09:47 22/03/2018
 • Qua hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đến nay công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) được nâng lên, từng bước giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.
 • Chăm lo công tác xây dựng Đảng
 • 09:08 01/02/2018
 • Đảng bộ tỉnh Đắk Nông hiện có 13 đảng bộ trực thuộc với 390 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, hơn 24.681 đảng viên. Quán triệt sâu sắc quan điểm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh vừa tập trung lãnh đạo thực hiện thành công, tạo đột phá rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, vừa tăng cường công tác xây dựng Đảng.