HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Đảng bộ xã Đắk Ha nâng cao chất lượng phát triển đảng viên
 • 09:44 17/12/2015
 • Đảng bộ xã Đắk Ha hiện có 132 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Hàng năm, dựa trên các chỉ tiêu do Huyện ủy giao và trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục cũng như các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân
 • 09:47 05/10/2015
 • Theo đánh giá của Tỉnh ủy, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.
 • Quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên
 • 08:05 25/09/2015
 • Từ năm 2010-2015, tỉnh đã cử 420 người đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, 687 người đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 217 người sau đại học. Tỉnh cũng cử nhiều lượt cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, chương trình quản lý nhà nước và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khác. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã tuyển chọn, tạo nguồn được hơn 300 cán bộ trẻ.
 • Thực hiện Nghị quyết TW4, Đắk R’lấp chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 • 10:41 25/08/2015
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngoài việc tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk R’lấp xác định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cơ sở tiền đề để nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực, sức chiến đấu của đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng.
 • Đắk Glong chú trọng công tác xây dựng Đảng
 • 09:31 12/08/2015
 • Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Đắk Glong chú trọng công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.
 • Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh: Cách làm ở Đảng bộ xã Thuận Hà
 • 09:08 29/07/2015
 • Là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò nòng cốt của đảng viên và không ngừng nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng nên trong nhiều năm liền, Đảng bộ xã Thuận Hà (Đắk Song) luôn đạt danh hiệu là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 • Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới
 • 09:43 22/07/2015
 • Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Quân sự tỉnh và sự chủ động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong nhiệm kỳ 2010-2015, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 404 đảng viên mới, đạt 160% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và chính quyền
 • 09:17 15/06/2015
 • Đảng luôn coi trọng tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả xây dựng Đảng, Nhà nước của các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc góp ý của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh ở các cơ quan, đơn vị không chỉ để tổ chức đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh mà còn thể hiện bản chất dân chủ của chế độ, làm cho quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng mật thiết.
 • Sứ mệnh của đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới
 • 09:00 26/01/2015
 • Khác với các giai cấp và tầng lớp trong xã hội, đội ngũ đảng viên là một khối người trong tổ chức chính trị của chính đảng, cùng chung chí hướng, mục tiêu phấn đấu, được tổ chức thành lực lượng chiến đấu, công tác.
 • Công tác kiểm tra, giám sát: Góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng
 • 09:35 07/01/2015
 • Trong năm 2014, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã chủ động và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) tổ chức đảng và đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh…
 • Gia Nghĩa đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo
 • 10:01 11/08/2014
 • Xác định xóa đói, giảm nghèo (XĐGN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Đảng bộ, ngày 19/4/2011, Thị ủy Gia Nghĩa đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/ThU về công tác XĐGN trong giai đoạn 2011-2015. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã đã giảm đáng kể.
 • Luân chuyển cán bộ: Cách làm và kết quả bước đầu ở Đắk Mil
 • 09:37 26/06/2014
 • Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Đắk Mil đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cấp, các ngành, địa phương với nhau.