• Triển khai thực hiện việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 • 10:47 04/04/2017
 • UBND tỉnh vừa có Công văn số 869/UBND-TH thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 12/01/2017 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Kế hoạch 33).
 • “Trước hết nói về Đảng”
 • 10:08 27/03/2017
 • Hiện toàn Đảng, quân và dân ta đang ra sức học tập và vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn xã hội, công tác… nhằm hướng đến “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như mục tiêu Đảng ta đề ra. Trước hết, cán bộ, đảng viên là những người phải học tập và thấm nhuần nội dung Di chúc để hiểu, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo và khoa học…
 • Thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng để chống suy thoái
 • 10:11 14/02/2017
 • Việc chỉnh đốn Đảng muốn thành công phải dựa trên nền tảng của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tổ chức Đảng không thể vững mạnh nếu trong các chi bộ xảy ra tình trạng chia rẽ, bè phái. Mất đoàn kết thống nhất là mất cán bộ, mất danh dự và niềm tin.
 • Chính phủ ban hành Nghị quyết về ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
 • 10:10 14/02/2017
 • Chính phủ vừa ra Nghị quyết 25/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề
 • 09:00 14/02/2017
 • Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giám sát của Đảng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo UBKT cấp mình chủ động, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.
 • Không ngừng chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên
 • 09:24 07/02/2017
 • Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới của toàn Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã được các cấp ủy thường xuyên quan tâm, tổ chức triển khai, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 09:37 06/09/2016
 • Ngay từ khi mới thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng Đảng. Người luôn suy nghĩ, lo lắng về những “căn bệnh” như quan liêu, hách dịch, lạm quyền, trù dập, ức hiếp quần chúng… và cho rằng những căn bệnh đó làm giảm đi sức mạnh và uy tín của Đảng. Do đó, Người luôn nhắc nhở, coi trọng việc xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh chính là để có đủ sức mạnh loại trừ được những “căn bệnh” yếu kém đó.
 • Tuy Đức coi trọng công tác tổ chức cán bộ
 • 10:22 13/07/2016
 • Thời gian qua, huyện Tuy Đức quan tâm đổi mới chỉ đạo, điều hành, từng bước cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành các chương trình, kế hoạch hành động. Qua đó, kinh tế - xã hội của huyện đã có những chuyển biến tích cực. Phóng viên (PV) Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Bá Bằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức về những cách làm ở địa phương.
 • Công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
 • 16:29 19/05/2016
 • Sáng 19/5, Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng).
 • Tuyên truyền đề tài xây dựng Đảng cần đúng định hướng và mang hơi thở cuộc sống
 • 09:22 11/05/2016
 • Làm sao để “bớt khó, bớt khô”, mà còn hay, đúng định hướng, mang hơi thở cuộc sống là những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 6 (vòng IV) diễn ra tại TP. Quy Nhơn, do Báo Bình Định đăng cai tổ chức mới đây, với chủ đề "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng Đảng của báo Đảng địa phương”.