• Đắk Glong chú trọng công tác xây dựng Đảng
 • 09:31 12/08/2015
 • Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Đắk Glong chú trọng công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.
 • Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh: Cách làm ở Đảng bộ xã Thuận Hà
 • 09:08 29/07/2015
 • Là một địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò nòng cốt của đảng viên và không ngừng nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng nên trong nhiều năm liền, Đảng bộ xã Thuận Hà (Đắk Song) luôn đạt danh hiệu là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 • Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới
 • 09:43 22/07/2015
 • Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Quân sự tỉnh và sự chủ động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong nhiệm kỳ 2010-2015, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 404 đảng viên mới, đạt 160% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
 • Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và chính quyền
 • 09:17 15/06/2015
 • Đảng luôn coi trọng tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả xây dựng Đảng, Nhà nước của các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc góp ý của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh ở các cơ quan, đơn vị không chỉ để tổ chức đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh mà còn thể hiện bản chất dân chủ của chế độ, làm cho quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng mật thiết.
 • Sứ mệnh của đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới
 • 09:00 26/01/2015
 • Khác với các giai cấp và tầng lớp trong xã hội, đội ngũ đảng viên là một khối người trong tổ chức chính trị của chính đảng, cùng chung chí hướng, mục tiêu phấn đấu, được tổ chức thành lực lượng chiến đấu, công tác.
 • Công tác kiểm tra, giám sát: Góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng
 • 09:35 07/01/2015
 • Trong năm 2014, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã chủ động và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) tổ chức đảng và đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh…
 • Gia Nghĩa đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo
 • 10:01 11/08/2014
 • Xác định xóa đói, giảm nghèo (XĐGN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Đảng bộ, ngày 19/4/2011, Thị ủy Gia Nghĩa đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/ThU về công tác XĐGN trong giai đoạn 2011-2015. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã đã giảm đáng kể.
 • Luân chuyển cán bộ: Cách làm và kết quả bước đầu ở Đắk Mil
 • 09:37 26/06/2014
 • Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Đắk Mil đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến cán bộ lãnh đạo, quản lý giữa các cấp, các ngành, địa phương với nhau.
 • Đảng viên làm kinh tế tư nhân, những kết quả bước đầu
 • 10:03 15/05/2014
 • Thực hiện Quy định số 15/QĐ-TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đảng viên làm kinh tế tư nhân (QĐ 15), trong những năm qua, Tỉnh ủy đã quan tâm triển khai nội dung quy định đến các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng hướng dẫn và tổ chức thực hiện, tạo mọi điều kiện để đảng viên làm kinh tế tư nhân.
 • Đắk Nia chú trọng phát triển đảng ở thôn, bon
 • 10:03 23/04/2014
 • Hiện nay, Đảng bộ xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) có 149 đảng viên sinh hoạt tại 22 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ thôn, bon. Có được kết quả này là vì những năm qua, Đảng bộ xã đã chú trọng việc xây dựng và phát triển đảng tại các thôn, bon.
 • Khi đảng viên bộ đội biên phòng về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư
 • 09:17 10/04/2014
 • Thực hiện quy định về việc đưa đảng viên ở các đồn biên phòng về sinh hoạt chi bộ khu dân cư ở các xã biên giới, hiện nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phân công 63 đảng viên ở các đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt tại 43 chi bộ thôn, bon thuộc 7 xã biên giới.
 • Nỗ lực hoàn thành nhựa hóa giao thông buôn, bon
 • 10:45 31/03/2014
 • Theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015), toàn tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để nhựa hóa từ 1-2 km tại tất cả các buôn, bon trên địa bàn. Thực hiện chủ trương này đến nay, toàn tỉnh đã có 98 buôn, bon có đường giao thông được rải nhựa, đạt trên 71% chỉ tiêu nghị quyết đề ra...
 • Phòng chống bệnh quan liêu
 • 10:47 03/03/2014
 • Bệnh quan liêu về thực chất là: Người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ xa rời thực tế, xa rời nhân dân, chỉ thiên về mệnh lệnh, công văn giấy tờ; là chủ nghĩa hình thức, chú trọng hình thức hơn so với nội dung hoạt động; lối làm việc bàn giấy, thái độ coi thường thực chất công việc; lạm dụng quyền lực, coi thường lợi ích của tập thể, của nhân dân, cá nhân chủ nghĩa.
 • Gia Nghĩa đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
 • 09:35 16/01/2014
 • Hiện Đảng bộ thị xã Gia Nghĩa có 13 Đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, với gần 1.600 đảng viên và đây là lực lượng nòng cốt để lãnh đạo các tổ chức quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như của thị xã.