• “Một cửa điện tử liên thông" ở Đắk Nia
 • 09:19 21/12/2012
 • Trong thời gian qua, xã Ðắk Nia (Gia Nghĩa) đã đưa vào áp dụng việc giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức “một cửa điện tử liên thông” với UBND thị xã. Ðây là 1 trong 2 địa phương của tỉnh được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại nhằm giải quyết các hồ sơ thủ tục nhanh chóng, rút ngắn thời gian đi lại và chờ đợi của người dân...
 • “Khơi sức dân” ở Đắk Mil
 • 13:55 18/07/2012
 • Những năm gần đây, người dân ở huyện Đắk Mil đã tích cực đóng góp công sức xây dựng hàng chục công trình đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, các điểm vui chơi… góp phần làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng quê...
 • Nâng cao vai trò của chi bộ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 • 09:05 06/07/2012
 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có tầm quan trọng đặc biệt để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...
 • “Chìa khóa” thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Nia
 • 08:56 15/06/2012
 • Đắk Nia (Gia Nghĩa) là xã có đông đồng bào dân tộc M’nông nhưng đa số lại thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Trước tình hình đó, năm 2007, Đảng ủy xã Đắk Nia đã ban hành nghị quyết chuyên đề về khuyến khích hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ phát triển cây cà phê...
 • Lối sống thực dụng
 • 10:55 11/05/2012
 • Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...
 • Tính trung thực
 • 13:54 04/04/2012
 • Chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta là xã hội có đủ mọi điều kiện để con người phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, trí tuệ...