659 đoàn viên công đoàn vinh dự được kết nạp Ðảng

Cập nhật ngày: 28/02/2019 | 09:33 GMT+7

Cùng với tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, trong năm 2018, các cấp công đoàn của tỉnh đã giới thiệu 726 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Qua thời gian rèn luyện, phấn đấu về đạo đức, lối sống và trình độ, chuyên môn, công tác đã có 659 đoàn viên công đoàn vinh dự được kết nạp Đảng.

Năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét và kết nạp.

Thanh Nga

3,766
Viết bình luận mới