Đắk Mil thận trọng sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, phù hợp với điều kiện thực tiễn

Cập nhật ngày: 15/08/2018 | 09:49 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18 ngày 12/6/2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông về “Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Huyện ủy Đắk Mil đã và đang tập trung triển khai sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị, với phương châm thận trọng, theo lộ trình cụ thể, có giải pháp rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ bon Jun Júh, xã Đức Minh

Chuyện “thời sự” ở xã Đắk Lao

Câu chuyện “thời sự” được cán bộ, đảng viên, nhân dân ở thôn 5, xã Đắk Lao (Đắk Mil) quan tâm thời gian gần đây là Đề án sắp xếp đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách của thôn. Theo đề án, thôn 5 sẽ tinh giảm từ 14 người hoạt động không chuyên trách xuống còn 5 người.

Đồng chí Trần Xuân Toán, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn cho biết: "Đề án được chi ủy đưa ra thảo luận công khai trong chi bộ và triển khai đến nhân dân. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều đồng tình, ủng hộ việc sắp xếp đội ngũ cán bộ thôn theo hướng tinh giản. Bởi ai cũng nhận thức được việc giảm số lượng cán bộ không chỉ làm gọn nhẹ bộ máy mà còn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thôn”.

Không chỉ ở thôn 5, chuyện tinh giản cán bộ, sáp nhập thôn được cán bộ, đảng viên nhân dân xã Đắk Lao quan tâm và ủng hộ, đồng thuận. Thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 18 của Tỉnh ủy, xã Đắk Lao đã rà soát và xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dự kiến, xã sẽ sáp nhập từ 17 thôn xuống còn 9 thôn; giảm đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn từ 229 người xuống còn 45 người; giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 16 người xuống còn 11 người.

Theo đồng chí Hoàng Ngọ, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Đắk Lao, có thể nói hệ thống thôn của xã nhiều nhưng chưa mạnh, nhất là trong việc huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn hoạt động không đồng đều, nhiều đầu mối, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng chỉ đạo, điều hành chung của địa phương. Do đó, việc sáp nhập các thôn trên địa bàn và tinh gọn bộ máy của xã là phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh cũng như thực tiễn của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, đồng thời tạo sự gắn bó củng cố sức mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng công trình phúc lợi xã hội từ cộng đồng dân cư, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương.

Đảng ủy, chính quyền xã cũng đã tăng cường nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền, động viên đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách - người trực tiếp chịu ảnh hưởng, để họ nắm rõ chủ trương, mục đích, ý nghĩa. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ bán chuyên trách của xã ổn định tư tưởng, làm việc bình thường và sẵn sàng chấp hành các quyết định của tổ chức. Thậm chí, có nhiều cán bộ bán chuyên trách của xã đã tình nguyện xin nghỉ.

Công an viên xã Thuận An (Đắk Mil) tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn

Tập trung thực hiện, với quyết tâm cao

Đồng chí Lữ Chí Cường, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil cho biết: “Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nói chung và Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm không chỉ trong năm 2018 mà của cả nhiệm kỳ nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, với tinh thần kế hoạch làm trước để định hướng, xây dựng đề án, phương án sắp xếp làm từ cơ sở lên, huyện đã tiến hành rà soát, nghiên cứu tình hình thực tế, cụ thể của từng thôn, từng xã để khi áp dụng đạt được sự hợp lý và hiệu quả nhất”.

Theo đó, đi đôi với tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực thực hiện các nội dung liên quan bằng việc rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Trên cơ sở đó, huyện đặt mục tiêu đến năm 2021 tiến hành sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, thu gọn thôn, bản, tổ dân phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn; đồng thời khuyến khích sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, thu gọn thôn mới đạt ngưỡng trên 50% tiêu chuẩn. Bắt buộc giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở cấp thôn bằng hình thức kiêm nhiệm (mỗi xã bố trí tối đa không quá 50% số lượng người hoạt động không chuyên trách so với quy định hiện hành; mỗi thôn được bố trí tối đa không quá 5 người).

Bộ mặt nông thôn xã Thuận An (Đắk Mil) ngày một khởi sắc

Cùng với thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định, huyện tập trung sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ở cấp xã và cấp thôn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Huyện cũng sẽ triển khai xây dựng và thực hiện mô hình tự quản cộng đồng dân cư ở thôn, bon, bản, tổ dân phố. Trước mắt, trong năm 2018, huyện tiến hành giải thể tất cả các chi bộ cơ quan xã, thị trấn và phân công cán bộ, đảng viên về sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, bon, bản, tổ dân phố.

Huyện tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã và thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Các giải pháp khắc phục tình trạng chi bộ thôn không có đảng viên là người tại chỗ, trưởng thôn không phải là đảng viên; thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn sẽ được chú trọng.

Đồng chí Lữ Chí Cường khẳng định: Huyện ủy chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, thảo luận công khai, dân chủ để tạo sự thống nhất trong Đảng và toàn xã hội về thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 18 của Tỉnh ủy. Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, huyện Đắk Mil đã và đang triển khai, hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

 

Huyện Đắk Mil hiện có 10 xã, thị trấn (cấp xã), với 140 thôn, tổ dân phố, bon, bản (cấp thôn); trong đó có 1 xã, 24 thôn chưa đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình. Đội ngũ cán bộ cấp xã có 223 biên chế; 209 người cấp xã và  2.069 người cấp thôn hoạt động không chuyên trách. Bám sát Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy, huyện đã xây dựng kế hoạch để tập trung thực hiện với quyết tâm cao, với phương châm thận trọng, theo lộ trình cụ thể, có giải pháp rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

 

Bài, ảnh: Lam Giang

3,992
Viết bình luận mới