Đảng bộ phường Nghĩa Trung tập trung đánh giá, xây dựng báo cáo chính trị sát thực tế

Cập nhật ngày: 19/02/2020 | 09:23 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo dự kiến vào cuối tháng 3 tới, Đảng bộ phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) sẽ tổ chức thí điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, Đảng bộ phường đang tập trung xem xét, rà soát, đánh giá lại một cách thực chất việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 để xây dựng dự thảo báo cáo chính trị cho nhiệm kỳ tới sát thực tế.

Nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt

Tính đến thời điểm này, Đảng bộ phường Nghĩa Trung đã thực hiện đạt 10/13 chỉ tiêu đề ra của toàn nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 10 chỉ tiêu có một số chỉ tiêu đạt khá cao, thậm chí vượt so với kế hoạch như thu ngân sách, xây dựng hội trường và xóa nghèo.

Kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa được đầu tư, phát triển ngày một đồng bộ

Điển hình, trong thu ngân sách, hàng năm, Đảng ủy phường đã chỉ đạo cụ thể, quyết liệt và xây dựng nghị quyết thực hiện, trong đó tập trung hỗ trợ các đơn vị khó khăn cũng như tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ. Cuối năm 2019, số hộ kinh doanh buôn bán, cá thể trên địa bàn phường không chỉ duy trì ổn định mà còn tăng nhiều hơn so với năm 2015.

Kinh doanh buôn bán có lợi nhuận, kéo theo đó, việc đóng góp nghĩa vụ cho địa phương, ngân sách Nhà nước cũng được tăng lên. Năm 2015, chỉ tiêu nghị quyết đề ra đến năm 2020 là thu ngân sách đạt 100 tỷ đồng thì thực tế đến năm 2019 thu đạt 116 tỷ đồng. Việc thu ngân sách đạt và vượt đã cho thấy sự phát triển của địa phương cũng như đời sống của người dân ngày càng nâng lên.

Trong xây dựng hội trường các tổ dân phố, đến nay, toàn phường có 6/6 tổ dân phố có hội trường sinh hoạt khang trang, rộng rãi (đạt 100% chỉ tiêu đề ra). Để có được kết quả này phần lớn là nhờ sự đồng thuận, chung tay góp sức của toàn dân. Bởi khi xây dựng hội trường tổ dân phố thì địa phương chỉ hỗ trợ được một phần, còn lại là chủ yếu người dân đóng góp.

Như tại tổ dân phố 1, năm 2018, nhờ sự đồng thuận thống nhất cao của toàn dân, tổ đã xây dựng được hội trường khang trang, bà con ai cũng phấn khởi mỗi khi họp hành, chất lượng các cuộc hội họp cũng được nâng lên so với trước. Để có được hội trường, tổ đã họp toàn thể bà con, phát huy dân chủ với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, đóng góp và hưởng lợi” cũng như kêu gọi cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phòng đóng trước và đóng nhiều hơn. Qua các cuộc họp đã đi đến thống nhất, đảng viên nơi cư trú phát huy vai trò, gương mẫu đóng góp 700.000 đồng/hộ, còn người dân tại chỗ thì 600.000 đồng/hộ để xây dựng hội trường tổ.

Đối với chỉ tiêu xóa nghèo, hàng năm, Đảng ủy phường đều chỉ đạo UBND phường xây dựng kế hoạch riêng nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu đề ra và giao cho các tổ chức đoàn thể giúp đỡ. Trước khi tiến hành các giải pháp giúp đỡ, phường đều rà soát cụ thể thực tế, nắm bắt số hộ nghèo cần giúp đỡ, nguyên nhân nghèo để từ đó có hình thức giúp đỡ phù hợp… Với cách làm này, đến nay, phường Nghĩa Trung không còn hộ nghèo, trong khi đó chỉ tiêu đề ra là giảm nghèo dưới 1%.

Đến cuối nhiệm kì 2015-2020, phường Nghĩa Trung đã hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng hội trường tổ dân phố (Ảnh: Hội trường tổ dân phố 2 được xây dựng từ sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên và người dân)

Những chỉ tiêu không đạt và nguyên nhân

Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ tiêu đạt được thì phường vẫn còn những chỉ tiêu chưa đạt như phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phường văn minh đô thị.

Đối với phát triển đảng viên, phường đề ra chỉ tiêu, toàn nhiệm kỳ phát triển 50 đảng viên, nhưng đến nay mới chỉ được 41 đảng viên. Nguyên nhân mà phường nhận thấy đó là do xây dựng chỉ tiêu chưa sát với thực tế. Bởi trước đây, tiêu chuẩn để kết nạp đảng viên thấp hơn so với hiện nay, nên qua rà soát các nguồn thì các tổ chức cơ sở đảng thấy bảo đảm được. Hơn nữa, thời điểm xây dựng chỉ tiêu, lực lượng thanh niên ở địa phương còn khá nhiều. Song vài năm nay, kinh tế khó khăn, nông sản bấp bênh, nên thanh niên đi làm ăn xa ngày càng nhiều, dẫn đến khó khăn trong khâu tạo nguồn. Đối với các trường học thì nguồn cũng đã gần hết. Nhiệm kỳ 2015-2020, một số chi bộ tổ dân phố không kết nạp được đảng viên.

Đối với chỉ tiêu xây dựng phường văn minh đô thị, do Nghĩa Trung là địa bàn có nhiều diện tích đất của người dân thuộc diện giải tỏa, dẫn đến tình trạng, một số hộ dân còn đơn thư, khiếu kiện liên quan đến công tác đền bù, giải tỏa mặt bằng. Hơn nữa, đây cũng là địa bàn trung tâm, tập trung nhiều quán xá, nên lượng người từ các nơi khác đến đông. Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng có người sử dụng ma túy trên địa bàn phường nên dẫn đến một vài tiêu chí trong xây dựng phường văn minh đô thị không đạt.

Xây dựng báo cáo phù hợp, sát thực tế

Theo đồng chí Ngô Đại Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Trung, xác định văn kiện, báo cáo chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội, nên Đảng bộ phường chú trọng đánh giá một cách đúng đắn, sát thực về những mặt ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ trước đề ra để làm căn cứ xây dựng nghị quyết mới được hiệu quả hơn.

Đảng bộ xác định, báo cáo phải sâu sát, cụ thể, nhiệm vụ phải trọng tâm, then chốt, có tính đột phá và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới chính là rút ra từ bài học, kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước. Cụ thể, đối với phát triển đảng viên, phường sẽ không đặt chỉ tiêu quá cao mà rà soát kỹ lưỡng nguồn để xây dựng chỉ tiêu phù hợp. Chỉ tiêu đề ra sẽ phải có kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Bởi mỗi năm, tình hình địa phương sẽ có những biến động, thay đổi, trong khi đó văn kiện xây dựng cho lộ trình 5 năm, nên cần phải cụ thể hóa cho phù hợp, nhất là thay đổi cách thức hoạt động làm sao để chỉ tiêu đề ra được cán bộ, đảng viên và người dân hưởng ứng thực hiện.

Việc phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân để xem chỉ tiêu, nghị quyết đề ra như thế nào cũng được chú trọng. Bởi mỗi nghị quyết đề ra chính là đường hướng để lãnh đạo, còn người dân là chủ thể thực hiện, nếu xây dựng nghị quyết mà không hướng đến thực tế cuộc sống thì không thể thành công. Hơn nữa, nghị quyết đề ra càng cụ thể, sát dân thì mới phát huy được vai trò giám sát của Nhân dân trong thực hiện nghị quyết.

Tính đến thời điểm này, Đảng bộ phường Nghĩa Trung đang chuẩn bị chu đáo về mọi mặt tuyên truyền, nhân sự, khánh tiết, nội dung… bảo đảm theo đúng quy trình, quy định đề ra. Từ 1/12/2019 đến ngày 7/1/2020, các chi bộ đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Riêng đối với phần nội dung, phường đã xây dựng dự thảo lần 4, đang rà soát lại lần cuối việc thực hiện nghị quyết, cho thảo luận để tiếp tục báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa xem xét, góp ý và xin ý kiến về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nghĩa Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: Hoàng Bảo

6,235
Viết bình luận mới