Đảng bộ xã Nam Dong có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 23/05/2018 | 09:58 GMT+7

Những năm qua, Đảng bộ xã Nam Dong (Chư Jút) luôn được đánh giá là có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Toàn xã có gần 22 km đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa. Ảnh: Hồng Thoan

Đảng bộ xã Nam Dong có 31 chi bộ; trong đó có 19 chi bộ thôn, với 403 đảng viên. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã luôn tập trung, chú trọng công tác tư tưởng, chính trị và tổ chức. Cùng với triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã còn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tất cả các chi bộ cơ sở tổ chức đăng ký việc “làm theo” Bác gắn với nội dung chuyên đề hàng năm.

Cùng với đó, Đảng ủy xã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, làm cơ sở vững chắc để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Xã luôn con trọng xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý theo hướng tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và bổ sung, quy hoạch cán bộ chủ chốt nhằm bảo đảm tính kế thừa trong công tác cán bộ.

 

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng Ðảng, năm 2017, Ðảng bộ xã Nam Dong đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; trong đó, 18 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và 12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xã Nam Dong được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

 

Trong xây dựng củng cố tổ chức đảng, Đảng ủy xã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện các quy định và đổi mới lề lối làm việc, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt theo tinh thần Hướng dẫn số 09 ngày 2/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng cũng được gắn với việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cụ thể, trong sinh hoạt, các chi bộ không chỉ giáo dục, rèn luyện, kiểm tra mà còn phát huy cao trí tuệ của tập thể, trách nhiệm của đảng viên tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từng chi bộ, chi ủy nắm vững chức năng và nhiệm vụ, xây dựng và tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình.

Các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, là diễn đàn để cử tri, nhân dân xã Nam Dong đóng góp các ý kiến, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ảnh: Phan Tân

Ông Hoàng Văn Tám, Bí thư Đảng ủy xã Nam Dong cho biết: "Việc nâng cao, đổi mới sinh hoạt chi bộ được Đảng ủy xã tập trung theo hướng công khai, dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Qua đó, các vấn đề phát sinh ở địa phương được cấp ủy, chi bộ nắm bắt xử lý kịp thời. Đảng ủy xã, cấp ủy chi bộ luôn nêu cao tinh thần cầu thị trước những kiến nghị, đề xuất của người dân. Những ý kiến phê bình đúng của nhân dân được tiếp thu nghiêm túc và có biện pháp sửa chữa. Một số ý kiến chưa đúng cũng được phân tích, giải thích đầy đủ với thái độ trọng dân. Thêm vào đó, muốn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, tổ chức cơ sở đảng phải quyết tâm, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm, như vậy mới tránh được tình trạng mất lòng tin trong quần chúng nhân dân".

Bên cạnh đó,  các ủy viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng được phân công phụ trách từng chi bộ. Từ đó, trong các buổi sinh hoạt, các ủy viên đều tham gia, có ý kiến đóng góp chỉ đạo sâu sát, cụ thể từng vấn đề tại cơ sở. Cán bộ, đảng viên cũng tích cực phát huy tinh thần, trách nhiệm với những nhiệm vụ được giao và hàng tháng phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ với chi bộ. Với cách làm này, nội dung sinh hoạt của các chi bộ từng bước bảo đảm 3 tính chất: Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu và tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện nghị quyết của chi bộ. Các nghị quyết của chi bộ cũng được được triển khai kịp thời đến nhân dân. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, các chi bộ, đảng viên nỗ lực phát huy những ưu điểm và khắc phục những  hạn chế.

Lam Giang

2,060
Viết bình luận mới