Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng

Cập nhật ngày: 19/01/2021 | 11:27 GMT+7

Kỷ luật Đảng có vị trí rất quan trọng trong xây dựng Đảng. Cấp ủy và các cấp ủy ban kiểm tra (UBKT) đã thực hiện việc xử lý kỷ luật nghiêm minh, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Các vụ, việc được thực hiện thận trọng, đúng nguyên tắc, phương châm, quy trình, thẩm quyền theo quy định.

Năm 2020, cấp ủy và UBKT 2 cấp đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức và 258 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 2 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 18 đảng viên; huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy cấp huyện kỷ luật 2 tổ chức đảng và 8 đảng viên; UBKT cấp huyện kỷ luật 53 đảng viên; đảng ủy cấp cơ sở và chi bộ kỷ luật 147 đảng viên. Hình thức kỷ luật: khiển trách 197; cảnh cáo 44; cách chức 7 và khai trừ 10 trường hợp.

Nội dung đảng viên vi phạm tập trung nhiều trong lĩnh vực chính sách kế hóa – gia đình (sinh con thứ 3); thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; phẩm chất, đạo đức, lối sống; quản lý đất đai, đất rừng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Việc xử lý kỷ luật đảng, được cấp ủy và UBKT 2 cấp thực hiện đúng thẩm quyền quy định, tâm phục, khẩu phục. So với năm trước, năm 2020, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an, tòa án, viện kiểm sát nhân dân (4 đồng chí công an, 2 đồng chí viện kiểm sát và 1 đồng chí cán bộ tòa án); một số đồng chí liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp, được xem xét kết luận, xử lý kịp thời, góp phần chung vào thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Tuy nhiên, việc xử lý kỷ luật đảng viên một số tổ chức còn có biểu hiện nể nang, né trách, ngại va chạm; hoặc sợ ảnh hưởng đến thành tích của cơ quan, đơn vị; quy trình thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ.

Để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trước hết phải nâng cao nhận thức cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Chính sự quan tâm của cấp ủy sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho UBKT chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những vụ, việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến cán bộ, đảng viên giữ cương vị chủ chốt, cấp ủy viên các cấp. Trong xem xét, xử lý kỷ luật phải bảo đảm tính nghiêm minh, có lý, có tình, có tính thuyết phục cao và bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền để kịp thời phòng ngừa, giáo dục, răn đe đảng viên vi phạm góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Mặt khác, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp phải không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề; có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh và thực sự gương mẫu trong công tác và cuộc sống…

Đường Hồng Thắng

4,800
Viết bình luận mới