Khẳng định quyết tâm chính trị cao trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 03/01/2019 | 10:19 GMT+7

Công tác xây dựng Đảng là yếu tố then chốt, nên trong năm 2018, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tiếp tục nỗ lực thực hiện và ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nền tảng thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giao ban công tác xây dựng Đảng quý III

Chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội

Xác định công tác chính trị, tư tưởng đi đầu, các cấp ủy đảng, nhất là ngành tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động, sáng tạo triển khai cơ bản toàn diện các hoạt động tuyên truyền. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, thông tin đối ngoại tiếp tục được quan tâm.

Tỉnh đã thành lập tổ chuyên trách đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng. Chất lượng hội nghị giao ban báo chí tiếp tục được nâng lên, nhiều vấn đề nổi cộm, vụ việc phức tạp, nhạy cảm đã được định hướng kịp thời.

Các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tích cực tham gia quản lý bảo vệ rừng.

Cụ thể, các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động rộng rãi, với việc tổ chức 610 buổi tuyên truyền, phát động, thu hút 27.344 lượt người tham gia. Trên 5.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống các hành vi lấn chiếm, hủy hoại rừng được phát đến tận tay người dân. Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” được lực lượng công an các huyện, thị xã tổ chức, với 31 buổi, thu hút 2.440 lượt người tham gia và có nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong Đảng và xã hội, nhất là trong khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017. Tỉnh ủy cũng đã ban hành thực hiện Đề án “Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông”.

 

Phát biểu tại buổi giao ban công tác xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhấn mạnh:

Trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng cần tập trung xử lý dứt điểm số tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân vi phạm, theo tinh thần "không có vùng cấm", bảo đảm công tâm, nghiêm minh, đúng quy định. Những kết quả nói trên đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, góp phần tạo chuyển biến thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

Cùng với thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành, địa phương, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được cấp ủy các cấp thực hiện kịp thời, hiệu quả, góp phần giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương phép nước. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đặc biệt, trong năm ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu, giúp cấp ủy các cấp xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm liên quan đến việc giao, nhận khoán đất rừng theo Nghị định 135 của Chính phủ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước Kế hoạch số 437 của UBND tỉnh. Kết quả, trong năm 2018, cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra 2.595 đảng viên; trong đó có 469 ủy viên cấp ủy các cấp.

Qua kiểm tra, kết luận 2.593 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra; 2 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 230 đảng viên; trong đó có 68 ủy viên cấp ủy các cấp. Hình thức kỷ luật gồm khiển trách 155 trường hợp; cảnh cáo 45 trường hợp; cách chức 12 trường hợp; khai trừ ra khỏi Đảng 18 trường hợp.

Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cơ bản thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc và thẩm quyền quy định của Điều lệ Đảng. Quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật nghiêm minh, chính xác kịp thời đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ cương vị cao được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

Bài, ảnh: Lam Giang

3,321
Viết bình luận mới