HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề

Cập nhật ngày: 14/02/2017 | 09:00 GMT+7

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giám sát của Đảng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo UBKT cấp mình chủ động, tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.

Để thực hiện hiệu quả công tác này, ngay từ đầu năm UBKT các cấp đã chủ động phân công ủy viên UBKT trực tiếp theo dõi, nắm tình hình địa bàn để thực hiện chức năng giám sát thường xuyên. Đồng thời, cử cán bộ kiểm tra tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết ở các địa phương, đơn vị để nghiên cứu báo cáo, nắm tình hình và thông qua các nguồn thông tin đại chúng, báo chí, qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND hoặc qua đơn thư khiếu nại, tố cáo để nắm bắt tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các địa phương đơn vị.

Theo đó, năm 2016, ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 652 đảng viên, trong đó cấp ủy viên các cấp chiếm 26,9% và 174 tổ chức đảng, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 6 đảng viên và 3 tổ chức đảng, cấp huyện ủy và tương đương giám sát 16 đảng viên và 24 tổ chức; số tổ chức, đảng viên còn lại do cấp cơ sở tiến hành giám sát chuyên đề theo qui định.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề 75 đảng viên và 115 tổ chức đảng trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc…

Qua giám sát tuy chưa phát hiện được trường hợp nào có vi phạm đến mức phải kiểm điểm, xử lý theo quy định nhưng kịp thời giúp cho đối tượng được giám sát khắc phục, sửa chữa những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số cấp ủy và người đứng đầu coi nhẹ công tác giám sát của Đảng dẫn đến việc xác định, lựa chọn nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch dàn trải; chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát chưa cao; việc thực hiện quy trình giám sát lúng túng, vẫn còn nhầm lẫn với công tác kiểm tra, nhất là cấp cơ sở; việc phối hợp giữa hoạt động giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp với các cơ quan chức năng giám sát còn nhiều hạn chế và thiếu đồng bộ. Những hạn chế, khuyết điểm này phần nào đã ảnh hưởng đến kết quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế của công tác giám sát chuyên đề; trong thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giám sát chuyên đề trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Hai là, chú trọng xác định, lựa chọn nội dung giám sát ngay từ đầu năm để đưa vào chương trình, kế hoạch theo phương châm “giám sát phải mở rộng” hướng tập trung đến các địa bàn trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm như quản lý đất đai, rừng, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, xét xử…

Ba là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là cán bộ kiểm tra cấp cơ sở nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ kiểm tra nắm vững phương pháp, nội dung, quy trình tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ có hiệu lực, hiệu quả.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp với giám sát của các cơ quan chức năng và giám sát của nhân dân để từng bước phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những khuyết điểm, vi phạm xảy ra trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên từ khi mới manh nha; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tệ quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực khác, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đường Hồng Thắng

1,489
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?