Quý I/2022, thi hành kỷ luật 47 đảng viên

Cập nhật ngày: 21/03/2022 | 08:49 GMT+7

Trong quý I/2022 , cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 47 đảng viên. Trong đó, cấp tỉnh kỷ luật 7 đảng viên; cấp huyện và tương đương kỷ luật 19 đảng viên; cấp cơ sở kỷ luật 21 đảng viên. Hình thức kỷ luật, khiển trách 26 đảng viên; cảnh cáo 7 đảng viên; cách chức 2 đảng viên và khai trừ 12 đảng viên. Đảng viên vi phạm chủ yếu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chính sách kế hoạch hóa - gia đình (sinh con thứ ba), những điều đảng viên không được làm… Ngoài ra, các tổ chức đảng có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt 4 đảng viên; xóa tên 4 đảng viên.

Việc xử lý kỷ luật đảng đã được các tổ chức đảng có thẩm quyền thực hiện cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, công tác này giúp đảng viên nhận thức rõ sai phạm, khuyết điểm, có hướng khắc phục. Sau kỷ luật, đảng viên tự giác chấp hành và không có trường hợp khiếu nại kỷ luật, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng, đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng.

Hồng Thắng

4,063
Viết bình luận mới