Tặng Huy hiệu Ðảng cho 110 đảng viên

Cập nhật ngày: 23/08/2022 | 10:13 GMT+7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa có quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 đối với 110 đảng viên.

Trong tổng số 110 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này có 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 38 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 29 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 

Sử Viết Cường

4,007
Viết bình luận mới