Thực hiện Nghị quyết số 04, khóa XII ở Krông Nô: Nhiệm vụ thường xuyên, liên tục

Cập nhật ngày: 17/09/2018 | 09:49 GMT+7

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04, khóa XII về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ (Nghị quyết 04), huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã đạt được những kết quả quan trọng. Phóng viên (PV) đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy Krông Nô về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn

PV: Thưa đồng chí, được biết triển khai thực hiện Nghị quyết 04 khóa XII, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp, các ngành cần cụ thể hóa sao cho sát với tình hình thực tế tại địa phương để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vậy đồng chí cho biết tinh thần đó được huyện Krông Nô triển khai thực hiện như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn: Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời rút ra bài học kinh  nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Krông Nô đã quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về sự cấp bách, sự cần thiết trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xác định nhiệm xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên trong Đảng và của cả hệ thống chính trị, trong đó xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Trong quan điểm chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đặt ra các yêu cầu, đó là từng tổ chức đảng, từng cơ quan, từng đơn vị, từng cá nhân soi cho được, phát hiện cho được các biểu hiện trong 27 biểu hiện suy thoái; công việc này phải được tiến hành thường xuyên liên tục, kiên quyết; không làm tràn lan mà làm có trọng tâm, trọng điểm, nơi nào có dấu hiệu, nơi nào có biểu hiện, cá nhân nào có biểu hiện suy thoái thì tiến hành giới thiệu kiểm điểm.

Trong gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04, huyện Krông Nô đã xử lý kỷ luật 50 cán bộ, đảng viên, trong đó có 30 đảng viên xử lý bằng hình thức khiển trách, 12 đảng viên bị cảnh cáo, 5 đảng viên bị cách chức và 3 đảng viên bị khai trừ. Ngoài ra, huyện còn xử lý 4 tổ chức đảng, trong đó có 2 tổ chức đảng xử lý bằng hình thức khiển trách, 2 tổ chức đảng xử lý bằng hình thức cảnh cáo.

PV: Thưa đồng chí, qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 với sự quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, từ đó huyện Krông Nô đã tạo được sự chuyển biến tích cực như thế nào về mặt nhận thức cũng như hành động?

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 04 trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến rất rõ nét cả về nhận thức và hành động. Tinh thần trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức được nâng lên; đoàn kết nội bộ được thắt chặt; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên được phát huy; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong các tổ chức đảng được nâng cao. Các biểu hiện, các dấu hiệu suy thoái có chiều hướng giảm, lòng tin của nhân dân ngày càng được củng cố; tạo được động lực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Riêng năm 2017, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) của huyện thực hiện được 790 tỷ đồng, đạt 111,3%; thu nhập bình quân đầu người gần 39,9 triệu đồng, đạt 105%; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 84 tỷ đồng đạt 114%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017  giảm 4,08% so với năm 2016, đạt 190% kế hoạch...

PV: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vừa nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, vậy xin đồng chí cho biết những giải pháp trong thời gian tới của huyện Krông Nô là gì?

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn: Với những kết quả đạt được trong gần 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong thời gian tới Huyện ủy Krông Nô tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm kết hợp giữa việc “xây” và “chống”, với các giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nghị quyết; rà soát lại, xem lại các khuyết điểm tồn tại của các tập thể, cá nhân mà qua kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Trung ương 4 khóa XII thời gian qua xem đã khắc phục đến đâu để tiếp tục đôn đốc khắc phục triệt để. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động nắm bắt tình hình, nghe dư luận, nghe thông tin để có biện pháp phòng ngừa..; đồng thời nhận diện cho được các biểu hiện trong 27 biểu hiện suy thoái, kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm để  giới thiệu kiểm điểm.

Song song gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng bảo đảm chất lượng, huyện xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, địa phương tiếp tục kiện toàn củng cố các tổ chức đảng yếu kém, những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ thì cần được khắc phục ngăn chặn kịp thời, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hải Lý thực hiện

3,731
Viết bình luận mới