Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Mạnh tay” xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan đến đất, rừng

Cập nhật ngày: 07/08/2018 | 14:02 GMT+7

Kỳ cuối: Kết hợp giữa “xây và chống”

Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là nội dung xuyên suốt, thể hiện quan điểm kết hợp giữa “xây và chống” trong việc lập lại kỷ cương công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại khoảnh 8, tiểu khu 1454 thuộc địa bàn xã  Quảng Trực (Tuy Đức). Ảnh: Ngàn Sâu

Còn thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả tích cực. Việc học tập và làm theo Bác đã dần dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong toàn tỉnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng có lúc có nơi chưa quan tâm đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05; chưa nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện chỉ thị thiếu sự gắn kết với nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác chuyên môn, với chức danh, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cũng như với các phong trào thi đua đang được triển khai ở cấp mình. Vai trò nêu gương của một số lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thể hiện rõ nét.

Bên cạnh đó, nhận thức chung của cán bộ, đảng viên về rèn luyện đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên nhưng không đồng đều ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả vẫn chưa cao như công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác cải cách hành chính.

Từ thực tế đó đã dẫn đến tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu, thậm chí có cả cán bộ, đảng viên nắm giữ chức vụ cao còn thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác, sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến không ít cán bộ, đảng viên, người đứng đầu ở các cấp, ngành, địa phương có những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến rừng, đất rừng mà tỉnh đã và đang vào cuộc quyết liệt xử lý.

“Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”

Trao đổi với các phóng viên báo chí về những vấn đề liên quan đến xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, cán bộ nào làm sai thì người đó phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc xử lý phải công tâm, thấu tình đạt lý, thể hiện tinh thần “xây” là chính; lấy xử lý để răn đe, giáo dục đội ngũ cán bộ đã sai phạm và đang đương chức để từ đó, cán bộ, đảng viên ngày càng làm việc tốt hơn, phụng sự nhân dân tốt hơn.

Với tinh thần “xây” là chính thì không gì hơn là toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, từ thực tế những hạn chế, khuyết điểm nói trên, Tỉnh ủy đã chỉ rõ, vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

Cùng với quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy, người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn được coi trọng.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, đồng thời phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng phải được tiếp tục làm tốt hơn, kết hợp giữa “xây và chống”, “xây” là cơ bản, đồng thời “chống” phải rất quyết liệt, kiên quyết, kiên trì. Cùng với giáo dục, tuyên truyền, vận động, phải xử lý nghiêm minh các sai phạm mới có tác dụng răn đe, phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Quan điểm kết hợp giữa “xây và chống”; trong đó “chống” phải rất quyết liệt đã được thể hiện rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh thời gian gần đây. Để tạo ra sự đột phá trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là đối với những sai phạm của cán bộ, đảng viên liên quan đến đất, rừng, tỉnh không còn dừng lại ở việc kêu gọi sự tự giác mà đang đề cao việc “chống” một cách quyết liệt.

Ở đây, chúng ta phải xác định, bên cạnh việc “chống” quyết liệt, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào việc “xây”, theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Bằng việc đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05, toàn tỉnh tăng cường biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội, góp phần cổ vũ, động viên, xây dựng hình mẫu về nhân cách tốt đẹp. Từ đó, tạo ra ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng, hoàn thiện nhân cách con người theo tinh thần học tập và làm theo Bác.

Cuối cùng, xin nhắc lại phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Chúng ta cần tạo phong trào trong toàn xã hội về tinh thần nhân ái, phát huy tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ hoàn cảnh, môi trường làm việc nào, mọi hành vi, ứng xử phải có nghĩa, có tình, giải quyết công việc phải xuất phát từ tình thương yêu con người, làm việc thiện, tránh điều ác. Có như vậy xã hội mới thực sự lành mạnh, hạnh phúc. Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong khu vực và trên thế giới, đó là cơ sở để chúng ta có niềm tin thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu bằng trí tuệ, văn hóa và nhân cách, phẩm giá tốt đẹp của con người Việt Nam”.

Tường Mạnh - Phan Tân

3,147
Viết bình luận mới