Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp

Cập nhật ngày: 17/07/2019 | 13:39 GMT+7

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 363 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, qua thực hiện phong trào nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện.

Thực tế thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08 ngày 26/7/2016 về việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu doanh nghiệp Nhà nước nhằm xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Nông giàu mạnh.

UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Đơn giản hơn-Đúng hẹn hơn-Thân thiện hơn”...

Thế nhưng, hiện nay tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước vẫn chưa thật sự nghiêm túc. Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chậm chuyển biến, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc chưa cao. Việc thẩm định, giải quyết hồ sơ công vụ còn chậm, không đúng quy trình, quy định; còn xảy ra hiện tượng đùn đẩy, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Vì vậy, với việc ban hành Kế hoạch 363, UBND tỉnh mong muốn tiếp tục đẩy mạnh chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, vận động chung chung mà kế hoạch đã “nâng tầm” hơn, với yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân, với những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Điều quan trọng nhất, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải có ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân; phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Đáng chú ý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn phải nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

Tường Mạnh

7,846
Viết bình luận mới