• "Chất xúc tác" trong xây dựng nông thôn mới
 • 08:44 02/11/2020
 • Động viên, khen thưởng Nhân dân đã góp phần tích cực trong việc huy động sức dân, tạo "chất xúc tác" để thúc đẩy chương trình xây nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.
 • Nam Dong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị
 • 06:56 25/09/2020
 • Đầu năm 2018, xã Nam Dong (Cư Jút) vinh dự đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong sự nỗ lực đó, bên cạnh vai trò của Đảng bộ, chính quyền xã, sự đồng thuận của người dân là yếu tố hết sức quan trọng.
 • Đắk Nia với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao
 • 09:32 09/09/2020
 • Cấp ủy đảng và chính quyền cùng Nhân dân xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) phát huy tinh thần đoàn kết và đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện nay, xã Đắk Nia đang triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao và phấn đấu đến năm 2023 sẽ hoàn thành các tiêu chí này.
 • Tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
 • 08:42 02/09/2020
 • Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp là xu thế tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất, mang lại thu nhập cho nông dân. Thời gian qua, Đắk Nông đã chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, góp phần thúc đẩy ngành Nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững.
 • Tiêu chí mai táng trong xây dựng nông thôn mới
 • 09:27 19/08/2020
 • Trong xây dựng nông thôn mới, nội dung về mai táng phù hợp, đúng quy định là tiêu chí liên quan rất cụ thể tới cộng đồng, nên nhiều nơi đã chú trọng, triển khai tốt.
 • Phấn đấu vượt qua tiêu chí khó về nhà ở trong xây dựng NTM
 • 10:51 13/07/2020
 • Nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới (NTM) là tiêu chí thể hiện rõ nét đời sống, kinh tế, văn hóa, tinh thần của người dân. Vì thế, nhiều địa phương đã chú trọng thực hiện tiêu chí về nhà ở, nhưng tỷ lệ xã đạt tiêu chí này vẫn chưa cao.
 • Krông Nô phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2020
 • 09:29 09/07/2020
 • Năm 2020, huyện Krông Nô (Đắk Nông) phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là một nhiệm vụ khá nặng, bởi khối lượng công việc lớn, trong khi các xã còn nhiều tiêu chí NTM chưa đạt. Chính quyền và người dân Krông Nô đang từng bước tháo gỡ khó khăn để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2020.
 • Phụ nữ Krông Nô thi đua xây dựng nông thôn mới, giúp người nghèo vươn lên
 • 09:46 23/06/2020
 • Thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái quốc, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ. Nổi bật là phong trào "Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau" và "Chung sức xây dựng nông thôn mới".
 • Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu và bền vững
 • 18:24 21/06/2020
 • Là một tỉnh nghèo nhưng với cách làm phù hợp, Đắk Nông đã đạt và vượt các mục tiêu đến năm 2020 về xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện các cấp, các ngành, người dân tiếp tục đẩy mạnh chương trình này theo chiều sâu và bền vững với phương châm chủ động, quyết tâm cao, không chạy theo thành tích, coi trọng các tiêu chí về đời sống, kinh tế, văn hóa tinh thần cư dân nông thôn.
 • Gia Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 • 08:50 16/04/2020
 • Năm 2016, Thành ủy Gia Nghĩa đã ban hành Chương trình số 10 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình số 10). Thực hiện Chương trình, những năm qua, người dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao.
 • Đắk Lao trên hành trình về đích nông thôn mới trong năm 2020
 • 08:06 19/03/2020
 • Đến hết năm 2019, xã Đắk Lao đạt được 16/19 tiêu chí xây dựng NTM. Để về đích NTM vào năm 2020 theo kế hoạch, xã Đắk Lao phải hoàn thành 3 tiêu chí còn lại gồm: thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, bảo hiểm y tế. Trên cơ sở những kết quả và khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí này, xã đã đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.