27 xã đạt tiêu chí về điện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 25/04/2016 | 15:10 GMT+7

Theo Công ty Điện lực Đắk Nông, để bảo đảm thực hiện thành công tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua đơn vị đã thực hiện sửa chữa những điểm xung yếu, thay toàn bộ hộp công tơ theo đúng tiêu chuẩn đo lường và đầu tư các dự án cải tạo nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn.

Cụ thể, đơn vị đã đầu tư xây mới 41,5km đường dây trung áp, 207km đường dây hạ áp, 49 trạm biến áp và nâng dung lượng 181 trạm biến áp phụ tải từ 16.717kVA lên 32.374kVA với vốn đầu tư khoảng 115 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh có 27/61 xã đạt tiêu chí về điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới và có 94,6% số hộ dân được sử dụng điện.

Khánh Huyền

1,923
Viết bình luận mới