Các đơn vị đỡ đầu hỗ trợ xây dựng nông thôn mới được hơn 6 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 14/06/2018 | 09:15 GMT+7

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, trong năm 2017 và những tháng đầu năm nay, các đơn vị đã hỗ trợ các xã bằng nhiều hình thức như: Triển khai kế hoạch đạt các tiêu chí thuộc chức năng, nhiệm vụ các đơn vị đỡ đầu; tuyên truyền, tập huấn, xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất. Ước tính tổng giá trị mà các đơn vị hỗ trợ, đỡ đầu cho các xã được trên 6 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh có 148 đơn vị được phân công đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho 61 xã trong toàn tỉnh.  

Hồng Thoan

1,146
Viết bình luận mới