Chư Jút huy động nhân dân, doanh nghiệp gần 10 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 28/12/2017 | 10:03 GMT+7

Trong năm 2017, huyện Chư Jút đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới. Theo đó, toàn huyện đã huy động được hơn 60 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hơn 50 tỷ đồng và huy động nhân dân, doanh nghiệp gần 10 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh.

Một số xã huy động được nguồn lực từ nhân dân cao như xã Nam Dong, nhân dân đóng góp 4,2 tỷ đồng xây dựng được 10,6 km đường bê tông; xã Đắk D’rông vận động nhân dân tự nguyện hiến 275 m2 đất, ngày công làm được 2 km đường bê tông trị giá 1 tỷ đồng, sửa chữa, nâng cấp 6 km đường cấp phối trị giá 525 triệu đồng;  xã Đắk Wil, nhân dân đóng góp 489 triệu đồng, 900 ngày công để làm 1,1 km đường bê tông và sửa chữa, nâng cấp 1 km đường cấp phối...

Phương Nam

1,408
Viết bình luận mới