Chuyện xây dựng nông thôn mới: Đức Minh về đích... "hụt"

Cập nhật ngày: 16/08/2017 | 09:27 GMT+7

Đầu năm 2017, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, qua rà soát các tiêu chí NTM theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì hiện tại, xã mới chỉ có 16 /19 tiêu chí đạt chuẩn.

Giao thông nông thôn là tiêu chí đang được đẩy mạnh thực hiện dù xã đã đạt tiêu chí này

Cụ thể, 3 tiêu chí xã Đức Minh chưa đạt theo Quyết định 1980/QĐ-TTg gồm: Tiêu chí về tổ chức sản xuất, y tế và môi trường. Nếu như trước đây, tiêu chí về tổ chức sản xuất chỉ cần có hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác hoạt động hiệu quả là đạt chuẩn thì hiện nay, theo quy định mới, ngoài việc có HTX hoạt động hiệu quả  còn phải gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, trên địa bàn xã Đức Minh, mặc dù đã có HTX, tổ hợp tác nhưng chưa có HTX nào xây dựng được mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bảo đảm bền vững.

Tương tự, trong tiêu chí về y tế, trước đây chỉ quy định mỗi xã có từ 70 đến 75% người dân tham gia bảo hiểm y tế thì nay tăng lên 85%. Kết quả rà soát cho thấy xã Đức Minh mới đạt 72% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế nên chưa đạt chuẩn theo quy định mới.

Về tiêu chí môi trường, hiện quy định mới cũng "khắt khe" hơn đối với tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch như mỗi xã phải có trên 50% hộ dân được sử dụng nước sạch và 100% cơ sở sản xuất kinh doanh bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên hiện xã chưa có nhà máy, hệ thống cung cấp nước sạch. Còn việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm xã cũng chưa thể kiểm soát được 100%...

Ông Hiển trao đổi thêm, với những tiêu chí đã đạt chuẩn NTM "hụt" như đã nêu, xã đã xây dựng kế hoạch để tiếp tục thực hiện để sớm hoàn thiện. Theo đó, bên cạnh duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, xã đang tập trung vào 3 tiêu chí chưa đạt bằng việc tập trung nguồn lực để tiếp tục  triển khai thực hiện. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, Đức Minh sẽ nỗ lực "bổ sung" các tiêu chí còn "nợ" theo quy định mới để xây dựng NTM trên địa bàn đúng thực chất, nội dung, tạo động lực thực sự cho phát triển.

 

Theo ông Bùi Đình Hiển, Chủ tịch UBND xã Đức Minh:

Thời điểm rà soát, công bố đạt chuẩn NTM, tỉnh Đắk Nông đang áp dụng các tiêu chí xây dựng NTM theo bộ tiêu chí cũ. Với bộ tiêu chí này, 19 tiêu chí của xã đều đã đạt chuẩn. Thế nhưng hiện nay, tiêu chí NTM được áp dụng theo Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên có một số thay đổi theo hướng nâng cao các điều kiện đạt chuẩn.

 

 

Bài, ảnh: Đức Hùng

1,835
Viết bình luận mới