Đắk R’lấp phấn đấu đạt huyện NTM vào năm 2020

Cập nhật ngày: 04/04/2019 | 10:07 GMT+7

Phát huy kết quả sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) (2011-2018), huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đang nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Qua 8 năm thực hiện chương trình NTM, dưới sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân huyện Đắk R’lấp đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đường NTM ở thôn Quảng Lợi, xã Nghĩa Thắng (Đắk R'lấp)

Huyện Đắk R’lấp triển khai Chương trình xây dựng NTM dựa trên những thành quả của địa phương, đồng thời huy động nội lực trong Nhân dân và hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Để phát huy mọi nguồn lực, huyện chú trọng công tác tuyên truyền, xem ý thức và sự đóng góp của cộng đồng là nhân tố quyết định thành công của Chương trình xây dựng NTM.

Đảng bộ, chính quyền huyện Đắk R’lấp xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các công trình giao thông được đầu tư xây dựng tạo điều kiện cho người dân sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 54,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,76%. Đến nay, huyện đã có 7/10 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2019, huyện nỗ lực phấn đấu thêm 2 xã Đắk Sin và Hưng Bình đạt chuẩn NTM.

Hướng đến mục tiêu đạt huyện NTM vào năm 2020, ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình NTM, huyện đã xây dựng kế hoạch khá chi tiết để các địa phương, ngành chức năng chủ động xây dựng các phương án. Để kịp thời phát hiện khó khăn vướng mắc và có biện pháp tháo gỡ, huyện đã thành lập các Đoàn kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện tại các xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM trong năm.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các xã đăng ký các chỉ tiêu trong năm, rà soát, hoàn thiện hồ sơ để ngành chức năng thẩm định, công nhận cho các chí tiêu xây dựng NTM; đồng thời, chỉ đạo các xã trong năm được hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định.

 

Hiện huyện Đắk R’lấp đã đạt 4/9 tiêu chí trong bộ tiêu chí huyện NTM. Tổng số tiêu chí NTM của 10 xã trên địa bàn huyện Đắk R’lấp đạt 161/190 tiêu chí, đạt 84,74%.

Năm 2019, huyện đang nỗ lực đạt 3 tiêu chí huyện NTM gồm: Giao thông, điện, y tế - văn hóa – giáo dục. Bình quân toàn huyện đạt 18,6 tiêu chí mỗi xã, 1 đến 2 xã đạt chuẩn NTM. Để thực hiện các tiêu chí và xây dựng các xã đạt chuẩn NTM, năm 2019, huyện Đắk R’lấp đã và đang huy động kinh phí hơn 2.055 tỷ đồng để đầu tư cho các lĩnh vực.

 

Ông Phạm Quang Vượng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đắk R’lấp cho biết, để triển khai thực hiện hiệu quả các Bộ tiêu chí trong xây dựng NTM, huyện đã chia thành 2 nhóm. Cụ thể, đối với Bộ tiêu chí xã NTM, 2 xã Đắk Sin, Hưng Bình phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 và 3 xã Đạo Nghĩa, Nhân Cơ, Nhân Đạo đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí cũ trong giai đoạn 2011-2016 khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể mức độ đạt chính xác các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện và nhu cầu vốn để đạt chuẩn các tiêu chí còn lại ở mức tối thiểu so với quy định của Bộ tiêu chí trong năm 2019. Đối với Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao: 2 xã Đắk Wer, Nghĩa Thắng đã được công nhận và 2 xã Quảng Tín, Đắk Ru đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới tiến hành tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Với quyết tâm đó, huyện Đắk R'lấp đang huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác xây dựng NTM để đến năm 2020 đạt chuẩn huyện NTM đầu tiên của tỉnh.

Bài, ảnh: Hưng Nguyên

2,098
Viết bình luận mới