Đạo Nghĩa nỗ lực duy trì, nâng cao tiêu chí nông thôn mới

Cập nhật ngày: 30/09/2019 | 11:14 GMT+7

Đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ năm 2015, xã Đạo nghĩa (Đắk R’lấp) đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được.

Trong thời gian qua, việc xác định đâu là tiêu chí cần thiết để tập trung đầu tư, làm cơ sở cho tiêu chí còn lại hoàn thiện dần cũng được xã Đạo Nghĩa đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện. Chính vì vậy, từ khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã Đạo Nghĩa không ngừng phân tích, đánh giá những mặt được, mặt còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Theo ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạo Nghĩa, để thực hiện nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong Chương trình xây dựng NTM, ngoài việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo chính quyền và Nhân dân thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, địa phương cũng đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM tại địa phương.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quyết, để thực hiện hiệu quả các giải pháp trong việc duy trì, nâng cao đối với từng tiêu chí, đơn cử như tiêu chí về bảo hiểm y tế, xã đã phân công các cán bộ, đảng viên, các đoàn thể xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng cá nhân, đơn vị, thôn, bon, chi bộ vận động người dân, cán bộ tích cực tham gia. Còn lại một số tiêu chí có thể duy trì nhưng gặp khó khăn trong việc nâng cao như: Môi trường, chợ nông thôn, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa… xã đã rà soát, đánh giá lại các điểm yếu, điểm mạnh để có giải pháp thực hiện.

Theo ông Phạm Quang Vượng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đắk R'lấp, để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được thì tiêu chí về hệ thống chính trị là hết sức quan trọng. Các xã phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, bởi chương trình xây dựng NTM là có điểm xuất phát mà không có điểm dừng. Vì vậy, hệ thống chính trị có vững mạnh thì việc quản lý, chỉ đạo, điều hành mới theo đúng chương trình, lộ trình. Hiện nay, với 3 bộ tiêu chí là: Bộ tiêu chí “vườn mẫu, rẫy mẫu”, “khu dân cư kiểu mẫu”, “xã nông thôn mới nâng cao”, nếu các địa phương không triển khai quyết liệt thì sẽ bị “xuống hạng”".

Văn Tâm

1,524
Viết bình luận mới