Đề nghị điều chỉnh lại một số mục tiêu phấn đấu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2020

Cập nhật ngày: 17/05/2016 | 10:15 GMT+7

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp-PTNT đã có công văn gửi các sở, ngành phụ trách các tiêu chí nông thôn mới (NTM) một số mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đối với từng tiêu chí. Theo đó, các sở, ngành đã đề nghị điều chỉnh 5 tiêu chí gồm trường học, thủy lợi, chợ nông thôn và tiêu chí y tế.

Cụ thể, về tiêu chí thủy lợi, đề nghị điều chỉnh từ 35 xã lên 45 xã đạt chuẩn vào năm 2020 vì trong thời gian tới, Đắk Nông tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới. Do đó, dự kiến tỉnh sẽ phát triển và hoàn thiện thêm khoảng 10 công trình thủy lợi trong giai đoạn tới.

Đối với tiêu chí trường học, đề nghị điều chỉnh từ 25 xã xuống 22 xã để phù hợp với kế hoạch xây dựng, nâng cấp các trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 theo ngành Giáo dục đề ra. Trong tiêu chí về chợ nông thôn, đề nghị giảm từ 40 xã xuống 28 xã. Nguyên nhân do việc đầu tư, xây dựng chợ trên cả nước nói chung, địa bàn tỉnh nói riêng trong thời gian qua đã phát sinh một số nội dung dẫn đến khiếu kiện hoặc các chợ được đầu tư nhưng không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả dẫn đến lãng phí các nguồn lực xã hội.

Dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ phấn đấu có 28 chợ trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn. Về tiêu chí y tế, đề nghị điều chỉnh từ 44 xã xuống 40 xã. Cuối cùng là tiêu chí về môi trường, đề nghị điều chỉnh từ 28 xã xuống 24 xã vì đây là tiêu chí khó thực hiện, có nhiều nội dung, chỉ tiêu liên quan đến các sở, ngành nên mục tiêu như dự thảo đề ra là khá cao, khó thực hiện được.  

Các ý kiến, đề xuất trên sẽ được UBND tỉnh xem xét, tổng hợp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở điều chỉnh mục tiêu phấn đấu để các địa phương, đơn vị bám sát, thực hiện đúng lộ trình, đạt chất lượng.

Đức Diệu

1,833
Viết bình luận mới