Năm 2013, Krông Nô “bê tông hóa” 40 km đường nông thôn

Cập nhật ngày: 01/03/2013 | 09:52 GMT+7

Năm 2013, huyện Krông Nô có kế hoạch xây dựng mới 40 km đường nông thôn bằng bê tông. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm” phấn đấu nâng tổng số chiếu dài đường bê tông nông thôn toàn huyện lên 184,864 km, chiếm 50% số chiều dài đường giao thông nông thôn cần được bê tông hóa...

Năm 2013, huyện Krông Nô có kế hoạch xây dựng mới 40 km đường nông thôn bằng bê tông. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm” phấn đấu nâng tổng số chiếu dài đường bê tông nông thôn toàn huyện lên 184,864 km, chiếm 50% số chiều dài đường giao thông nông thôn cần được bê tông hóa.

 

Ðể đạt được kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương làm tốt công tác khảo sát đăng ký nhu cầu bê tông của các tuyến đường, để UBND huyện có kế hoạch xét duyệt hỗ trợ số lượng xi măng tương ứng. Ðồng thời, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào bằng việc góp công, góp của… nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân. Góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Hải Lý

(Ðài TT Krông Nô)

3,420
Viết bình luận mới