Tập trung nguồn lực cho xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 2020

Cập nhật ngày: 26/05/2020 | 09:15 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo kế hoạch, năm 2020, Đắk Nông phấn đấu thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong bối cảnh kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, việc tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm chính trị cao đang được đặt ra cho các địa phương.

Nhiều nội dung chưa đạt

Ea Pô (Cư Jút) là một trong 8 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay. Thống kê, hiện xã mới đạt 14/19 tiêu chí NTM, còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, trường học, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Theo ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô, công việc cần thực hiện thời gian tới còn rất nhiều. Cụ thể, đối với tiêu chí giao thông, chỉ tiêu về đường trục thôn, bon, buôn và đường liên thôn, bon, buôn chưa đạt. Toàn xã mới cứng hóa được 13,54 km/21,5 km đường, đạt 62,9%, thấp hơn chuẩn 2,1%. Để đạt chuẩn NTM về giao thông, địa phương phải cứng hóa thêm ít nhất 0,5 km, với tổng kinh phí 450 triệu đồng và hiện chưa có nguồn bố trí để thực hiện.

Xã Đắk Sin (Đắk R'lấp) cần cứng hóa  từ 18,3 km trở lên đường trục thôn, bon mới đạt tiêu chí giao thông

Cũng theo ông Xoan, trên địa bàn xã có 4 trường học, nhưng mới 2 trường đạt chuẩn NTM, đạt 50%. Với tiêu chí này, địa phương cần đầu tư xây dựng 3 phòng chức năng tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ, với kinh phí khoảng 900 triệu đồng. Trên địa bàn hiện vẫn còn 39 nhà tạm, dột nát. Ngoài chuyện kinh phí, địa phương đang gặp khó khăn về thủ tục cấp sổ đỏ cho 20 hộ dân. Đây là nhiệm vụ cần sự phối hợp của đơn vị chuyên môn cấp huyện, tỉnh cùng giải quyết. Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền xã phải quyết liệt hơn mới đạt trong sạch, vững mạnh, vận động Nhân dân bảo đảm yêu cầu tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm.

 

Ngoài  xã Ea Pô (Cư J út), xã Đắk R'la (Đắk Mil) , 6 xã còn lại có số tiêu chí chưa đạt chuẩn NTM vẫn còn rất nhiều. Cụ thể, xã Đắk Sin (Đắk R’lấp): có 11/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM; các xã Đắk Lao (Đắk Mil), Thuận Hà (Đắk Song) và Đắk D’rô (Krông Nô) đều có 15/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM; còn xã  Cư K’nia (Cư Jút) và Đắk Sôr (Krông Nô) đều có 17/19 tiêu chí đạt chuẩn MTM.

 

Tại xã Đắk R’la (Đắk Mil) hiện mới đạt 15/19 tiêu chí NTM. 4 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và y tế. Các tiêu chí này đều cần có nguồn vốn lớn, cần sự đồng lòng cao của Nhân dân mới có thể hoàn thành. Trong đó, nặng nhất là tiêu chí giao thông. Xã cần đầu tư xây dựng thêm ít nhất 14,4  km đường giao thông để đạt chuẩn NTM. Đến nay, UBND huyện Đắk Mil đã bố trí kinh phí đầu tư xây dựng 9,4 km. Còn lại 5 km, xã vẫn chưa có nguồn để thực hiện.

Xã Đắk Sin (Đắk R'lấp) còn 8 tiêu chí chưa đạt, trong đó có trường học. Ảnh tư liệu

Tiêu chí trường học tại Đắk R'la cũng đang là gánh nặng. Xã có 6 trường học các cấp, nhưng mới có 1 trường đạt chuẩn, đạt 16,7%. Để đạt tiêu chí này, xã cần đầu tư xây dựng đạt chuẩn thêm ít nhất 4 trường. Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đắk Mil đã có nguồn vốn và đang triển khai đầu tư xây dựng 8 phòng học của 2 trường tiểu học ở Đắk R'la. Do đó, địa phương cần vốn đầu tư xây dựng thêm 3 nhà đa chức năng cho các trường còn lại, với tổng kinh phí khoảng 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay xã vẫn chưa có nguồn vốn để thực hiện. Trạm y tế xã cũng chưa đạt chuẩn và  cần đầu tư xây dựng mới, với dự kiến kinh phí đầu tư khoảng 5 tỷ đồng…

 

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, tổng nhu cầu nguồn vốn của 8 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 là 103,669 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 84,834 tỷ đồng, vốn huy động khác là 18,835 tỷ đồng. Hiện nay UBND các huyện đã có kế hoạch bố trí phần vốn ngân sách Nhà nước được 28,141 tỷ đồng.

 

Cần quyết tâm cao

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020 của tỉnh là khá nặng. Nhiều xã chưa đạt các tiêu chí như thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông. Các địa phương bằng sự chủ động của mình phải có những cách làm phù hợp, tăng cường vận động Nhân dân, huy động, lồng ghép các nguồn lực khác nhau để đạt kế hoạch xây dựng NTM. Cùng với đó, các sở, ngành cần quan tâm, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong xây dựng NTM.

Muốn đạt chuẩn NTM 2020, xã Đắk Lao (Đắk Mil) cần nâng cấp 3 công trình thủy lợi (ảnh hồ Đắk Ken mùa khô hàng năm luôn thiếu nước tưới)

Theo đồng chí Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý chương trình NTM cấp huyện, xã phải thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn để hoàn thành nhiệm vụ. Tỉnh thực hiện chủ trương quan tâm chỉ đạo, ưu tiên vốn cho các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM 2020. Vùng nào khó khăn hơn, tỉnh sẽ bố trí vốn nhiều hơn. Các huyện như Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút, ngoài ngân sách Trung ương, cần chủ động cân đối, lồng ghép nguồn vốn nhằm chia sẻ gánh nặng với các huyện, xã khác. "Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, tỉnh quán triệt cho ứng vốn để khởi công công trình, phương châm là bố trí, sử dụng ngay, không để dư vốn”, đồng chí Nguyễn Bốn nhấn mạnh.

 Về nhiệm vụ năm nay, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông đề nghị: Muốn đạt được kế hoạch, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao hơn Nghị quyết 03 năm 2016, Chỉ thị 38 năm 2019 của Tỉnh ủy về xây dựng NTM. Đắk Nông không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu vùng nông thôn nhằm từng bước đạt chuẩn theo quy định, trước hết là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế, điện, thủy lợi.

Hồng Thoan

1,291
Viết bình luận mới