HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Cập nhật ngày: 06/02/2017 | 10:13 GMT+7

Ngày 2/2, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 445/UBND-NN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho các huyện, thị xã.

Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2017 là có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và số tiêu chí bình quân mỗi xã trên địa bàn toàn tỉnh đạt 11,7 tiêu chí/xã trở lên, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới cụ thể đối với từng địa phương.

Cụ thể, huyện Chư Jút phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã.

Huyện Krông Nô có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 11 tiêu chí/xã.

Huyện Đắk Song có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã.

Huyện Đắk R’lấp có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 16 tiêu chí/xã.

Huyện Đắk Mil có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã.

Huyện Đắk Glong bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 9 tiêu chí/xã.

Huyện Tuy Đức bình quân chung toàn huyện mỗi xã đạt 9 tiêu chí/xã.

Thị xã Gia Nghĩa bình quân chung toàn thị xã mỗi xã đạt 13 tiêu chí/xã.

UBND tỉnh cũng yêu cầu trên cơ sở chỉ tiêu được giao, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Bình Minh

219
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Toàn tỉnh Đắk Nông hiện có 3.054 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó có trên 90% là DN nhỏ và siêu nhỏ. Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tiếp cận các chính sách, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ phía nhà nước. Theo bạn để tiếp cận tốt thông tin, các doanh nghiệp cần làm gì?