Toàn tỉnh sẽ được đầu tư xây mới 55 cầu dân sinh kiên cố

Cập nhật ngày: 13/07/2016 | 10:23 GMT+7

Ngày 2/3/2016, Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-BGTVT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (gọi tắt tên tiếng Anh là LRAMP).

Dự án gồm 3 hợp phần chính: Khôi phục, cải tạo đường địa phương; xây dựng cầu dân sinh; hợp phần tư vấn chung. Đắk Nông là một trong 50 tỉnh, thành phố được thụ hưởng hợp phần xây dựng mới cầu dân sinh. Tổng vốn đầu tư cho hợp phần cầu dân sinh tại dự án này hơn 5.798 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới là hơn 5.525 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương là hơn 272 tỷ đồng với số cầu dự kiến xây dựng khoảng 2.174 cầu.

Sau khi dự án được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, rà soát và lập danh sách các điểm cần đầu tư xây mới cầu dân sinh trên địa bàn theo hướng dẫn của Trung ương để trình Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt.

Tiêu chí để triển khai dự án là các huyện thuộc diện 30a, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng miền núi và các thôn, bon vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị chia cắt bởi sông, suối, chưa có cầu đi qua. Ngoài ra, trên một dòng sông, suối, khoảng cách giữa 2 cầu được bố trí không dưới 1 km; không lập dự án xây dựng cầu ở khu vực dân cư có điều kiện bố trí tái định cư… Trên cơ sở đó, Sở Giao thông - Vận tải đã rà soát và lập danh sách đề xuất xây mới 59 cầu dân sinh với tổng vốn dự kiến khoảng trên 84 tỷ đồng để đề xuất Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông - Vận tải đã phê duyệt cho Đắk Nông 55 cầu có đủ điều kiện để đầu tư xây mới với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 74 tỷ đồng. Cụ thể, huyện Chư Jút có 4 cầu, Đắk Mil: 9 cầu, Đắk R’lấp: 10 cầu, Đắk Song: 8 cầu, Krông Nô: 9 cầu, Gia Nghĩa: 2 cầu,  Đắk Glong: 6 cầu và Tuy Đức: 7 cầu. Các dự án cầu trên địa bàn Đắk Nông được phê duyệt đều là cầu cứng bê tông cốt thép kiên cố, có chiều rộng từ 2 đến 3 m, tùy thuộc vào chiều rộng đường khu vực dự án.

Sở Giao thông - Vận tải đang phối hợp với chủ đầu tư, chủ dự án là Tổng cục Đường bộ để  khảo sát, thiết kế, phấn đấu đến cuối năm 2016 bắt đầu triển khai xây dựng các cầu đã được phê duyệt. Đây là điều kiện, cơ hội để kết nối giao thông, tạo điều kiện cho người dân trong việc đi lại, phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở các khu vực dân cư vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đức Diệu

1,644
Viết bình luận mới