HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017

Cập nhật ngày: 21/02/2017 | 09:09 GMT+7

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 tỉnh Đắk Nông có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân mỗi xã đạt 11,7 tiêu chí/xã trở lên, ngày 15/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 623/UBND-NN chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, căn cứ chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh giao tại Công văn số 445/UBND-NN ngày 23/01/2017 khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện trước ngày 28/2/2017; báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Văn phòng điều phối nông thôn mới.

Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các tiêu chí còn lại; đánh giá cụ thể các khó khăn, vướng mắc của từng tiêu chí và có giải pháp thực hiện.

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên của UBND các huyện, thị xã; Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017 của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/3/2017; Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng nông thôn mới, trong đó các xã tập trung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để xử lý theo quy định.

Bảo Ngọc

564
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?