Xây dựng nông thôn mới 2017: Các giải pháp đều gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Cập nhật ngày: 16/03/2017 | 09:56 GMT+7

Năm 2017, toàn tỉnh Đắk Nông phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), số tiêu chí bình quân của mỗi xã đạt từ 11,7 tiêu chí/xã trở lên. Đây là một mục tiêu không hề dễ dàng. Do đó, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh nhấn mạnh, các cấp, ngành, địa phương cần phát huy những kết quả nổi bật và quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ.

Phát huy những kết quả nổi bật

Theo Ban Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh thì kết quả nổi bật nhất trong chương trình NTM năm 2016 là ở sự vào cuộc đã đồng bộ hơn của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Theo đó, nhìn chung việc triển khai chương trình đã có sự chủ động, sáng tạo, không còn trông chờ, ỷ lại nhiều vào cấp trên.

Chính vì thế, nhiều địa phương đã huy động được sự chung tay thực hiện của cả cộng đồng, từ doanh nghiệp, người dân vào các tiêu chí khác nhau. Số lượng tiêu chí đạt của các xã có xu hướng tăng dần, đến tháng 12/2016 bình quân chung toàn tỉnh đạt 11,03 tiêu chí/xã, tăng 1,53 tiêu chí/xã so với năm 2015, đạt 139% kế hoạch, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 0,43 tiêu chí/xã.

Đắk Nông có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM năm 2016, nâng số xã đạt chuẩn NTM trên toàn tỉnh lên 5 xã gồm: Đạo Nghĩa, Nhân Cơ, Nhân Đạo (Đắk R’lấp), Đức Minh (Đắk Mil) và Tâm Thắng (Chư Jút). Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí có 3 xã, số xã đạt từ 10-14 tiêu chí có 29 xã, số xã đạt từ 5-9 tiêu chí còn 24 xã.

Là người phụ trách chỉ đạo, theo dõi công tác này, đồng chí Trương Thanh Tùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ cho biết: Có thể nói, trong điều kiện kinh tế khó khăn chung nhưng năm 2016 lại là năm Đắk Nông đạt được những kết quả lớn, quan trọng nhất từ trước đến nay về xây dựng NTM.

Đặc biệt, các kết quả về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh trật tự. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh trật tự xã hội cũng đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố vững mạnh, 100% số xã có đủ các tổ chức theo quy định, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng được bồi dưỡng, đào tạo đạt chuẩn.

Tổ chức cơ sở đảng ở thôn, bon, buôn đã được nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ NTM ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 24/61 xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

Các giải pháp đều gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Cũng theo BCĐ thì để phát huy những kết quả đạt được, việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đa dạng hình thức, cách thức, nội dung thì sâu sắc hơn là giải pháp trọng tâm đầu tiên. Trong đó mục đích chung là tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong xây dựng NTM.

Năm 2017 cũng là năm Đắk Nông quyết liệt hơn trong việc gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM.

Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Con người, bộ máy có tốt thì mới triển khai tốt các công việc cụ thể. Trong năm 2016, BCĐ tỉnh đã kiện toàn tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở. Năm nay đây là hoạt động tiếp tục được coi trọng, mục tiêu là nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM để chuẩn bị tốt cho việc chỉ đạo thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, bộ máy chỉ đạo, giúp việc ở các cấp ngày càng phải hướng đến sự chuyên nghiệp, chuyên trách, những vị trí quan trọng chú ý bố trí cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, hết mình vì nhân dân”.

Về nguồn vốn, trong điều kiện hiện nay, quan điểm xuyên suốt của chương trình đó là tận dụng mọi nguồn lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, với phương châm đa dạng hóa các nguồn vốn để triển khai thực hiện chương trình. Cụ thể như vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho chương trình, bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ, vốn lồng ghép của chương trình, các dự án trên địa bàn; vốn ODA, nguồn ngân sách địa phương, vốn tín dụng, vốn huy động đóng góp của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư… Đặc biệt, các huyện, thị xã, các xã chú trọng phát huy nội lực của người dân để đầu tư chỉnh trang nhà cửa, vườn, ao, chuồng, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình.  

Theo BCĐ, Đắk Nông đã xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết đối với các địa phương đăng ký phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm 2017. Trên cơ sở đó đã giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng huyện, thị xã và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả của xây dựng NTM cũng là một nội dung hàng đầu để thi đua khen thưởng việc hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương và người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

  Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM gồm: Nam Dong (Chư Jút), Nam Đà (Krông Nô), Đắk Sắk (Đắk Mil), Nâm N’Jang (Đắk Song) và Nghĩa Thắng, Đắk Wer (Đắk R’lấp). Số tiêu chí bình quân của mỗi xã đạt từ 11,7 tiêu chí/xã trở lên.  

 

Hồng Thoan

1,571
Viết bình luận mới