10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đắk Mil linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện phong trào

Cập nhật ngày: 20/01/2020 | 11:38 GMT+7

Với những giải pháp sát thực với điều kiện thực tiễn tại địa phương, trong 10 năm qua, UBND huyện Đắk Mil đã triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Triển khai giải pháp đồng bộ

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền đã được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đắk Mil thực sự quan tâm, chú trọng và thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lồng ghép giữa công tác chuyên môn gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, bằng các hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tận quần chúng Nhân dân để hiểu rõ mục đích ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Khu dân cư NTM ở xã NTM Đức Minh (Đắk Mil) hôm nay

Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phát động Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và Chủ tịch UBND tỉnh phát động Phong trào thi đua ‘‘Đắk Nông chung sức xây dựng NTM”, UBND huyện đã tổ chức phát động thi đua xây dựng NTM sâu rộng tới mọi người dân trên địa bàn. Phong trào thi đua từng bước có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, được toàn xã hội quan tâm, hưởng ứng tham gia tích cực; dân chủ cơ sở được phát huy, ý thức, trách nhiệm, tinh thần làm chủ của người dân được nâng lên rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây dựng nông thôn mới. Cụ thể như, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đắk Mil đã xuất hiện nhiều phong trào xây dựng nông thôn mới như: Phong trào “Ánh sáng đường quê”, Phong trào “Trồng hoa 2 bên đường”, duy trì và phát triển các đoạn đường thanh niên tự quản, đường hoa phụ nữ, tự nguyện hiến đất, công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...

Nhằm từng bước cải thiện đời sống cho người dân khu vực nông thôn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ, khuyến khích người dân trên địa bàn xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm như: Xoài, bơ, sầu riêng VietGAP; rau sạch; sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ; chăn nuôi heo, gà liên kết với Công ty CP Việt Nam để người dân trên địa bàn học tập, nhân rộng.

Huyện Đắk Mil xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà huy động vượt quá sức dân, dẫn đến nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản. Vì vậy, đến nay trên địa bàn huyện không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Đưa lại nhiều kết quả nổi bật

Trong 10 năm qua, nhờ thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nên đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đáng khích lệ như: Tổng các nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông thôn khoảng 8.817 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình: 125 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án: 650 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp: 48 tỷ đồng, vốn tín dụng: 7.850 tỷ đồng và vốn huy động cộng đồng là 144  tỷ đồng. Theo đó, toàn huyện đã đầu tư cứng hóa được 214,59 km đường giao thông các loại; đầu tư nâng cấp 34 nhà sinh hoạt cộng đồng, 7 nhà văn hóa bon đồng bào dân tộc tại chỗ, 6 trung tâm văn hóa xã; đầu tư, nâng cấp gần 10 công trình thủy lợi và xây dựng mới 135 phòng học, 11 nhà hiệu bộ, 10 nhà đa chức năng, 29 công trình nước sạch, 20 nhà vệ sinh; sửa chữa, nâng cấp 180  phòng học; sân trường, tường rào bao quanh. Ngoài ra, bằng nguồn vốn xã hội hóa, huyện đã xây dựng 2 chợ nông thôn với số kinh phí 14 tỷ đồng (chợ Đắk Sắk và chợ Đức Minh). Qua đó, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo, bộ mặt nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân.

Việc phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp đã được địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Theo đó, các hoạt động này đã tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ một số cây có giá trị kinh tế thấp (lúa, ngô) sang trồng rau, hoa; chuyển đổi một phần diện tích cà phê, cao su cho năng suất thấp sang trồng cây ăn quả (bơ, sầu riêng, xoài). Ngoài ra, huyện từng bước hình thành các vùng sản xuất cà phê, cây ăn quả tập trung, có chứng nhận nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Các địa phương đều có nhà văn hóa, sân thể thao để phục vụ nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể thao của người dân. Công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn đã được địa phương chú trọng, bố trí nguồn lực đầu tư thực hiện. Nhiều mô hình thu gom rác thải, trồng hoa, lắp điện chiếu sáng hai bên đường được người dân tham gia nhiệt tình. Qua đó, huyện Đắk Mil từng bước hình thành các khu dân cư nổi bật về cảnh quan đường làng, ngõ xóm “sáng, xanh, sạch, đẹp”, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Đến cuối năm 2019, tổng tiêu chí các xã của huyện đạt là 141/171 tiêu chí bằng 82,5% so với tổng số tiêu chí; bình quân mỗi xã đạt 15,67 tiêu chí/xã, tăng 11,11 tiêu chí/xã so với năm 2011 và tăng 4,67 tiêu chí/xã so với năm 2015. Đặc biệt, huyện đã có 3/9 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đức Minh, Đắk Sắk và Thuận An). Dự kiến, năm 2019, xã Đức Mạnh đạt chuẩn NTM.

Nhà vườn ở thôn Tân Lập, xã Đắk Gằn chăm sóc, chuẩn bị xoài bán vào dịp Tết Canh Tý

Tạo đà cho những mục tiêu tiếp theo

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2019 sẽ là tiền đề cho quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong năm 2020, huyện Đắk Mil đã đưa ra mục tiêu phấn đấu xây dựng 2 xã: Đắk Lao, Đắk R’la đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 6 xã; các xã còn lại đạt từ 11 tiêu chí trở lên. Bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí trở lên.

Sau năm 2020, huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh về xây dựng NTM đạt kết quả theo chiều sâu và ngày càng bền vững hơn để không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; xây dựng xã NTM ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại.

Mục tiêu cụ thể, Đắk Mil phấn đấu năm 2022, 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã hoàn thành chuẩn nông thôn mới nâng cao; năm 2023, được công nhận huyện nông thôn mới; trước năm 2025, khi huyện được nâng cấp lên thị xã, đồng thời sẽ được công nhận thị xã nông thôn mới; năm 2030 tất cả các xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có từ 3 xã trở lên đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia NTM, huyện xác định các tiêu chí trọng tâm để tập trung thực hiện, đặc biệt là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự. Đối với các xã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu xây dựng để nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng NTM nâng cao. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn phải bảo đảm chất lượng thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các xã khó khăn, huyện sẽ tập trung nguồn lực nâng cao cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn, bon, bản.

1,038
Viết bình luận mới