Đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Cập nhật ngày: 20/01/2020 | 12:05 GMT+7

Nhân dịp Xuân về, Tết đến, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo Đắk Nông, xung quanh công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019. Ảnh: Hồ Mai

PV: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy,  xin đồng chí cho biết những đánh giá của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh Đắk Nông?

Đ/c Lê Diễn: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 18 (khóa XI), Tỉnh ủy đã đánh giá năm 2019 chúng ta tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Với tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 7,83%, chúng ta duy trì được tăng trưởng kinh tế ở mức khá. Đầu tư xã hội, năng lực sản xuất kinh doanh có tiến bộ vượt bậc. Riêng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,6%. Thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh có sự thay đổi tích cực. Trong năm 2019, Đắk Nông có thêm 600 doanh nghiệp thành lập mới; trong đó có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Có thể thấy rõ điều này qua một vài con số như: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 2,99%; có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước thời hạn 1 năm; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2018 - 2019 đạt 92,78%; 69% dân số trong độ tuổi học THPT đi học. Tổng số bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện là trên 494,2 ngàn lượt, tăng 11,7 ngàn lượt so với cùng kỳ, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 90%...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, vẫn còn 4/16 nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Trong đó, có những nhóm chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; GRDP bình quân đầu người; chỉ tiêu về môi trường. Một số vấn đề yếu kém chậm được giải quyết, chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả, đời sống Nhân dân vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến chậm, vẫn còn nhiều khó khăn.

Những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020.

PV: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đặt ra mục tiêu là đến năm 2020 đưa tỉnh Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng nghèo, chưa phát triển. Vậy, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân đã nỗ lực, phấn đấu như thế nào để đạt được mục tiêu này?

Đ/c Lê Diễn: “Đến năm 2020, đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng nghèo, chưa phát triển” là mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2020. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động, xác định 6 chương trình - mục tiêu, với “hai tập trung, ba đột phá” xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là các thành tựu:

Duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2018 trung bình đạt 8,11%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển biến tích cực, so với năm 2015, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 53,38% còn 41,67%, khu vực phi nông nghiệp tăng từ 48,62% lên 58,33%. Với việc Nhà máy Alumin Nhân Cơ đi vào hoạt động ổn định; xây dựng Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông; hình thành Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 (công nghiệp hỗ trợ sau nhôm, chúng ta đã cơ bản đạt được mục tiêu bước đầu hình thành tổ hợp công nghiệp bô xít - alumin - nhôm.

Bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng nông nghiệp được đổi mới rõ rệt; giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác đạt 90,09 triệu đồng, tăng trên 60 triệu đồng/ha so với năm 2004. Xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP đem lại hiệu quả.

Hạ tầng kỹ thuật được xây dựng cơ bản đồng bộ. Triển khai quy hoạch chung các đô thị; mở rộng hệ thống đường giao thông, tăng tỷ lệ nhựa hóa đường giao thông đạt 63,5%; 99% số hộ dân trên toàn tỉnh được dùng điện.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) năm 2019 giảm 2,99%. Công tác cải cách hành chính được tăng cường; rà soát, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm đáng kể chi phí vật chất cho doanh nghiệp và người dân.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Đến hết năm 2019, có thể khẳng định, Đắk Nông đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra; đặt tiền đề quan trọng cho việc đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng nghèo, chưa phát triển.

Đồng chí Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, động viên công nhân Nhà máy sản xuất ván dán của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ MDF BISON tại KCN Tâm Thắng. Ảnh: Lê Phước

PV: Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đắk Nông đã đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy?

Đ/c Lê Diễn: Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các giải pháp để tăng cường đạo đức cách mạng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với thực tiễn trong các đề án lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như: Đề án 05 “Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông”; Đề án 09 về đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt”; cụ thể hóa các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo cấp ủy các cấp.

Với việc bám sát vào mục tiêu: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới. Tạo ra sự đột phá về thể chế hóa, bảo đảm cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, bộ máy tinh gọn; cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương thực thi pháp luật một cách năng động phù hợp với tình hình của tỉnh”, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ ba mặt công tác đảng viên là: Kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên và quản lý đảng viên. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố và phát huy khối đoàn kết toàn dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng của tỉnh được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý những vụ việc, vấn đề có tính chất phức tạp, nổi cộm, kéo dài liên quan đến các lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, thực hiện chính sách về đất đai, ngân hàng...; kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đến nay, đã thực hiện việc rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối các tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra. Hiện nay, Tỉnh ủy đang tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố và đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương.

PV: Năm 2020 là năm cả nước tập trung vào nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Đắk Nông cần phải xác định cũng như thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm nào?

Đ/c Lê Diễn: Năm 2020, trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, những yếu tố tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt ra 4 nhiệm vụ, giải pháp mang tính trọng tâm:

Một là, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của HĐND tỉnh.

Hai là, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, trọng tâm là phải xây dựng được kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Đối với cấp tỉnh, là xây dựng Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Ba là, triển khai hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương và của tỉnh trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Gia Nghĩa.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả; trọng tâm là các Nghị quyết 18, 19, 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh theo quy định.

Sản xuất bơ an toàn tại xã Đức Mạnh, Đắk Sắk và Thuận An (Đắk Mil). Ảnh: Lê Tuấn

PV: Trước thềm năm mới Canh Tý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có lời nhắn nhủ gì đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh?

Đ/c Lê Diễn: Nhìn tổng thể, trong những năm qua, Đắk Nông đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, cũng phải thấy còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XI của Đảng bộ đã đề ra, nhất là mục tiêu “Phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển” cần phải có tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, phục vụ Nhân dân, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ và tạo sức lan tỏa đó tới cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân.

Đón chào năm mới, với niềm tin sâu sắc vào sự trường tồn và tương lai tươi sáng của đất nước, tôi kỳ vọng và tin tưởng, với ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, phát huy tốt tiềm năng và lợi thế để phát triển Đắk Nông vươn lên tầm cao mới.

Nhân dịp Xuân về, Tết đến, tôi xin trân trọng gửi đến đồng bào, đồng chí, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, một năm mới luôn hạnh phúc, an lành, thịnh vượng và nhiều thành công.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Tường Mạnh thực hiện

3,285
Viết bình luận mới