HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Lan tỏa tinh thần sửa chữa, khắc phục hạn chế

Cập nhật ngày: 20/02/2018 | 09:41 GMT+7

Nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả, từng bước làm chuyển biến thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là những nhiệm vụ đặt ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ở Đảng bộ huyện Đắk R’lấp.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát 2017, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác KTGS cần tăng cường một cách mạnh mẽ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Ảnh: Hoàng Hoài

Thể hiện quyết tâm mạnh mẽ

Chi bộ tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức có 44 đảng viên; trong đó có 37 đảng viên đang sinh hoạt, 7 đảng viên được miễn sinh hoạt. Theo Bí thư chi bộ Lê Nam Á, sau khi được học tập và “tự soi”,  nhìn chung chi bộ và các đảng viên không có 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy nhiên qua quá trình sinh hoạt, chi bộ cũng nhận thấy một số đảng viên có chức vụ sau khi nghỉ hưu về địa phương có tư tưởng “xả hơi”, sống khép kín, ngại tham gia các hoạt động chung. Chi bộ đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, chỉ cho đảng viên thấy và tổ chức ký cam kết khắc phục, sửa chữa. Nhận thức được hạn chế của bản thân, lại luôn được đồng chí, người thân động viên đến nay, các đảng viên này đã khắc phục được nhược điểm.

Bí thư Lê Nam Á phấn khởi: “Có được điều này là do các đảng viên trong chi bộ đều nhận thức rõ trách nhiệm và nêu cao tinh thần tự phê bình, đấu tranh phê bình, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chuyện ở Chi bộ tổ dân phố 2 nghiêm túc tiếp thu tinh thần chỉ đạo của trên cũng xuất phát từ quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ huyện Đắk R’lấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, trong Chương trình hành động thực hiện, Huyện ủy đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với tình hình thực tế của địa phương, trên các mặt công tác. Cùng với quán triệt, học tập, tất cả các cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết thực hiện cũng như đưa tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt định kỳ và chuyên đề của chi bộ, cơ quan.

Từ đó, cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu những nội dung chủ yếu, cốt lõi của nghị quyết để vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ, công tác một cách hiệu quả. Song song đó, việc tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận cao trong xã hội được chú trọng.

Đồng chí Lê Thanh Ngàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk R’lấp nhấn mạnh: “Xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng bộ huyện Đắk R’lấp luôn đề cao tính nghiêm túc, thận trọng, hiệu quả, tránh tình trạng hô hào, không thực chất”.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu tập trung xác minh giải quyết và kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả, qua kiểm tra 61 đảng viên, 5 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, huyện đã kết luận 52 đảng viên, 5 tổ chức đảng có vi phạm; trong đó đã thi hành kỷ luật 49 đảng viên. Huyện cũng đã thi hành kỷ luật đối với 83 đảng viên với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng. Các đơn thư kiếu kiện kéo dài liên quan đến giải tỏa, đền bù, tranh chấp đất đai cũng được giải quyết dứt điểm.

 

Nhìn rõ hạn chế, kiên quyết sửa chữa

Đảng bộ huyện Đắk R’lấp hiện có 33 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 2.472 đảng viên. Để việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của các tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, cuối năm 2016, Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm 41 vấn đề cho 25 đơn vị trực thuộc về các nội dung còn hạn chế. Trong bản tự phê bình của từng cá nhân cũng như tập thể, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cần phải chỉ rõ đâu là nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, đồng thời phải có thời hạn khắc phục cụ thể.

Đặc biệt, trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương như: việc xử lý sai phạm của cán bộ, công chức; việc chậm khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); công tác quản lý đất đai, giải tỏa mặt bằng, đền bù các dự án; khiếu kiện của các hộ tiểu thương liên quan đến việc xây dựng chợ Quảng Tín, Trung tâm thương mại Kiến Đức..., Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giải quyết nhanh, dứt điểm để sớm ổn định tình hình, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Những gợi ý kiểm điểm của Huyện ủy cơ bản được các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục và đạt được những chuyển biến tích cực. Điển hình như ở thị trấn Kiến Đức. Theo Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức Phạm Minh Thành, cuối năm 2016, Đảng ủy được huyện giới thiệu kiểm điểm về tình trạng quản lý xây dựng công trình, đề nghị cấp quyền sử dụng đất thiếu chặt chẽ, sai quy định, dẫn đến việc sử dụng, lấn chiếm, tranh chấp đất đai phức tạp và việc cưỡng chế các công trình vi phạm không đúng quy định, gây bức xúc trong nhân dân... Trên cơ sở đó, Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các tập thể, cá nhân kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm trong từng công đoạn giải quyết công việc và có hình thức xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực mà cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp bức xúc.

Đảng ủy thị trấn Kiến Đức cũng rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cùng với đó, Đảng ủy thiết lập các hình thức phù hợp và thuận lợi như đường dây nóng, hòm thư góp ý… để tiếp nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai các cá nhân tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà doanh nghiệp, nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức huyện Đắk R'lấp có nhiều chuyển biến. (Ảnh: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" UBND xã Nhân Cơ (Đắk R'lấp)).

Tạo niềm tin trong đảng viên, nhân dân

Theo đồng chí Lê Thanh Ngàn, qua giải quyết những vấn đề nổi cộm. nhất là việc xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đồng thuận với những chủ trương, biện pháp của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tốt tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ.

Việc thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã có sức lan tỏa, giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn, hăng say trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Ý thức tự giác trong việc xây dựng cộng đồng của người dân cũng được nâng cao, thể hiện rõ nét trong xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tương thân tương ái, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Bài, ảnh: Lam Giang

175
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?