HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Phát triển kinh tế tư nhân: Đường lớn đã… mở

Cập nhật ngày: 20/02/2018 | 09:40 GMT+7

Nghị quyết 10, Kỳ họp thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khẳng định “phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân”. Nghị quyết thể hiện quan điểm, đường hướng nhất quán của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và đang được Chính phủ, chính quyền các cấp hành động mạnh mẽ để tiếp tục hoàn thiện, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ tích cực cho kinh tế tư nhân phát triển.

Cùng với kinh tế Nhà nước, những năm gần đây, kinh tế tư nhân của tỉnh từng bước có sự “chuyển mình” mạnh mẽ, trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Hàng năm, kinh tế tư nhân đóng góp cho ngân sách của tỉnh trên 55%, góp phần tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng DTP (Gia Nghĩa) được Trung tâm Khuyến công tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc hiện đại trong sản xuất vật liệu xây dựng

Lớn dần về quy mô, số lượng

Khi mới thành lập, toàn tỉnh Đắk Nông chỉ có 200 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký kinh doanh khoảng 320 tỷ đồng. Đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có hơn 4.000 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 30.756 tỷ đồng, trong đó có 3.110 doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Các doanh nghiệp hoạt động ở khu vực kinh tế tư nhân không chỉ tăng về số lượng, mà quy mô hoạt động cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2004, số vốn đăng ký trung bình của một doanh nghiệp là 2,13 tỷ đồng, đến năm 2017 đã tăng lên trên 7,7 tỷ đồng. Riêng năm 2017, tỉnh Đắk Nông có 502 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn đăng ký là 1.830 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Mặc dù doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vẫn đang chiếm tỷ lệ lớn song nếu như trước đây, số doanh nghiệp có vốn đăng ký trên 50 tỷ đồng trở lên rất hiếm thì nay nhóm doanh nghiệp này đã không ngừng tăng lên. Cụ thể, toàn tỉnh hiện có khoảng 92 doanh nghiệp có vốn đăng ký từ 50 tỷ đồng trở lên; trong đó, có 8 doanh nghiệp có vốn điều lệ đăng ký trên 100 tỷ đồng, 4 doanh nghiệp có vốn trên 150 tỷ đồng, 15 doanh nghiệp có vốn trên 200 tỷ đồng…

 

Có được kết quả đó, cùng với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, giải quyết khó khăn, vướng mắc đến kết quả cuối cùng. Nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, cụ thể đã, đang được các ngành, địa phương triển khai thực hiện như: Tư vấn, hướng dẫn quy trình thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư; xây dựng hồ sơ thông tin kêu gọi các dự án đầu tư; thông báo đường dây nóng để các doanh nghiệp kiến nghị các khó khăn, vướng mắc; triển khai nội dung ký kết giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp... Nhờ đó, đến nay, khối doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đã có bước phát triển khá mạnh mẽ và đa dạng ở nhiều ngành nghề. Trong đó, số doanh nghiệp tập trung đầu tư, kinh doanh nhiều nhất là ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, chiếm khoảng 50,36%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, chế biến, chế tạo và khai khoáng chiếm khoảng 20,42%; nông, lâm nghiệp chiếm khoảng 5,67%; còn lại là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác…

Song song với đó, cơ cấu về số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn cũng từng bước có sự dịch chuyển, với xu hướng tăng nhẹ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông- lâm nghiệp và dịch vụ và giảm nhẹ đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng…

Sản xuất nước uống đóng chai tại DNTN Ngân Hà (Gia Nghĩa)

Tạo đột phá để làm động lực phát triển

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vừa qua, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Năm 2018 là năm đột phá về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 10, Kỳ họp lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cùng với phát triển kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể, tỉnh sẽ lấy năm 2018 là năm phát triển kinh tế tư nhân để tạo thành động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế tỉnh nhà cho cả những năm tiếp theo”.

 

Tỉnh Đắk Nông phấn đấu đến trước năm 2020 sẽ có ít nhất 6 doanh nghiệp địa phương trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. Và đến năm 2030, sẽ có ít nhất 15 doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn, có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

 

Thực hiện tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, ngày 31/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cũng đang tập trung xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân. Với mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có ít nhất 3.500 doanh nghiệp; đến năm 2025, có ít nhất 6.000 doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất 10.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Để đạt được các mục tiêu này, tỉnh khuyến khích hoạt động liên kết với khu vực kinh tế tư nhân để dần hình thành các doanh nghiệp đa sở hữu, có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị trong nước, toàn cầu trước năm 2030. Tập trung mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vận động nguồn vốn ODA để sớm hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng (theo quy hoạch). Trước mắt ưu tiên hoàn thiện hệ thống tỉnh lộ trước năm 2020 để hàng hóa lưu thông thuận lợi, tạo tiền đề cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Cùng với đó, chủ động dự thảo ban hành hướng dẫn luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn cũng sẽ được thực hiện sớm.

Cần nghiên cứu, nắm vững các nguyên tắc của kinh tế thị trường

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng từ khóa IX, đến nay, tỉnh Đắk Nông đã rất quan tâm đến việc phát triển kinh tế tư nhân; trong đó, tập trung chỉ đạo việc cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, để tạo thuận lợi nhất cho việc thành lập mới các doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh còn tổng hợp tất cả các chính sách để khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực trên địa bàn, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND 22/12/2016 về việc ban hành về quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông năm 2017… Với những chính sách như vậy, mỗi năm, các doanh nghiệp tư nhân của tỉnh đã tăng bình quân trên 20%. Tuy nhiên, để phát triển mạnh, phát triển bền vững thì thời gian tới, các doanh nghiệp của tỉnh cần phải tích cực tìm hiểu, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh các đường lối, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời, học tập, nghiên cứu để nắm vững các nguyên tắc của kinh tế thị trường, từ đó có thể tạo ra các sản phẩm đặc thù, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu thực tiễn…

Xây dựng thêm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Ông Võ Duy Tường, Giám đốc Công ty Cổ phần Bách Sinh, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa

Là đơn vị mới tham gia hoạt động chế biến nông sản phục vụ thị trường xuất khẩu, thời gian qua tôi thấy các thủ tục hành chính hỗ trợ cho doanh nghiệp của tỉnh rất tốt. Đặc biệt, doanh nghiệp đã được địa phương quan tâm tới việc hỗ trợ các máy móc, trang thiết bị tiên tiến, giúp từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng cho sản phẩm hàng hóa. Nhờ đó, những tháng cuối năm 2017, đơn vị đã xuất khẩu được khoảng 200 tấn tiêu sạch qua thị trường các nước như: Ấn Độ, Myanma, Bangladesh… Đây cũng sẽ là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển về lâu dài trên địa bàn. Tuy nhiên, do đơn vị mới tham gia xuất khẩu trực tiếp, lại nằm cách xa khu công nghiệp, cảng biển nên công tác xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn địa phương sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ tích cực, cụ thể về vốn liên quan đến xuất khẩu, vốn vay kho bãi… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đưa sản phẩm hàng hóa tiếp cận thêm các thị trường tiềm năng.

Hãy dám "vươn ra biển lớn"

Ông Trần Văn Thuân, Giám đốc Chi nhánh Viễn thông Quân đội Đắk Nông, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tôi mong rằng, các doanh nghiệp Đắk Nông dù ở mô hình to hay nhỏ cũng nên có những đánh giá về môi trường ngành nghề, xu thế phát triển của ngành mình đang kinh doanh, tìm hiểu kỹ các chính sách dành cho mình… để có chiến lược hoạt động vững vàng. Một vấn đề nữa là doanh nghiệp của tỉnh cũng hãy đừng nghĩ mình là tỉnh nhỏ, tỉnh nghèo mà không dám vươn ra “biển lớn”, mà nên vượt qua và phá vỡ rào cản suy nghĩ đó… Trước hết, trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ mời các chuyên gia về địa phương để nói chuyện với các doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau. Qua đó định hướng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp đang khởi nghiệp hoặc các doanh nghiệp đã hoạt động rồi nếu thấy không hiệu quả có thể chuyển hướng sang ngành nghề khác. Hiệp hội cũng đang đặt ra mục tiêu là sẽ từng bước, tiến tới thường xuyên “khám sức khỏe” cho các doanh nghiệp”, xem họ cần gì, vướng gì và sớm đưa ra các giải pháp hỗ trợ cụ thể…

Chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh

Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Bazan Đắk Nông, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa

Trong thời gian qua, các ngành, địa phương của tỉnh có nhiều hoạt động quan tâm hỗ trợ đến doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là về giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Bình quân, mỗi năm, đơn vị đã được tham gia các hội chợ, triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong cả nước khoảng trên chục lần và hiệu quả kinh tế mang lại rất cao. So với năm 2015, thời điểm mới bắt đầu khởi nghiệp, hiện nay, doanh thu hàng năm của đơn vị đã tăng gấp hơn 10 lần. Mong muốn trong năm 2018, nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ về quỹ đất sạch để doanh nghiệp có điều kiện nâng tầm giá trị cho sản phẩm cà phê Robusta. Trong đó, trước hết là doanh nghiệp sẽ làm mô hình điểm, để giới thiệu cho bà con nông dân. Sau đó sẽ tập trung hướng dẫn cho người dân về cách trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản sau thu hoạch. Doanh nghiệp cũng hy vọng, việc kết nối giữa nông dân với các doanh nghiệp chế biến cà phê theo quy trình sạch sớm được nhân rộng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cho rằng, bản thân mỗi doanh nghiệp cũng cần cố gắng chủ động hơn trong việc tự tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của mình.

 

Bài, ảnh: Lê Dung

135
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?