HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu "Đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển"

Cập nhật ngày: 20/02/2018 | 09:44 GMT+7

2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết XI của Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh trong tỉnh, trong nước và thế giới có những thuận lợi, cùng thách thức đan xen. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, điều hành năng động, sát sao của UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất của hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân nên kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt ngoài sự mong đợi. Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, đồng chí Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho Báo Đắk Nông cuộc phỏng vấn nhằm thông tin, chia sẻ thành quả đạt được, cùng những định hướng, nhiệm vụ quan trọng trong năm bản lề 2018 tới Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và khen ngợi tập thể Công ty Nhôm Đắk Nông nỗ lực sản xuất vượt kế hoạch sản phẩm alumin trong năm đầu tiên. Ảnh: Phan Tân

P.V Kính thưa đồng chí! Xin đồng chí cho biết những dấu ấn rõ nét và kết quả quan trọng nhất của tỉnh ta trong năm 2017 vừa qua?

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, với quyết tâm chính trị, sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong Đảng và nhân dân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực; 17/17 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết của Tỉnh ủy đều đạt và vượt, đây là tiền đề, động lực quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2016 – 2020. Những dấu ấn rõ nét và kết quả quan trọng nhất là:

Thứ nhất, các chỉ số phát triển kinh tế tăng cao. Tăng trưởng kinh tế GRDP (giá 2010) ước đạt 9,47% - vượt gần 2% so với chỉ tiêu Nghị quyết; GRDP bình quân đầu người ước đạt 41,26 triệu đồng – vượt 6% so với Nghị quyết; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.000 tỷ đồng – vượt hơn khoảng 370 tỷ đồng so với nghị quyết.

Thứ hai, công nghiệp có sự tăng trưởng vượt bậc. Nhà máy Alumin Nhân Cơ đã đi vào hoạt động ổn định, năm nay dự kiến ban đầu Nhà máy đặt mục tiêu sản xuất khoảng 350 ngàn tấn, nhưng thực tế đã sản xuất được đến hơn 500 ngàn tấn. Cùng với sự tăng trưởng từ sản xuất điện thương phẩm, cồn thương phẩm, mủ cao su, v.v... đã tạo sự tăng trưởng vượt bậc, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng đến 140%.

Thứ ba, nông nghiệp – nông dân – nông thôn có bước chuyển mình rõ nét. Với cách làm phù hợp lòng dân, sát với đặc thù của từng địa phương, năm nay chúng ta có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 10 xã. Quá trình thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được người nông dân quan tâm triển khai với các chính sách hỗ trợ của chính quyền các cấp.

Thứ tư, môi trường đầu tư, kinh doanh có sự cải thiện. Trong năm nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức 8 sự kiện đối thoại, kết nối cho doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe, chia sẻ và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.

Thứ năm, hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng. Với trọng tâm là đề ra những quyết sách cụ thể, sát thực trong cải cách hành chính; xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ, đảng viên có sai phạm; quyết liệt đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy vậy, cũng còn có những mặt chưa thực sự chuyển biến. Đó là, tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp; hiệu quả hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp địa phương còn hạn chế; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách. Một số dự án, công trình trọng điểm thực hiện rất chậm, nhất là Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhân Cơ. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình trạng thiếu đồng bộ, “nóng trên, nguội dưới” vẫn còn tồn tại. Một số cấp ủy, người đứng đầu thiếu quyết liệt, chưa thực sự nêu gương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc tạo điều kiện để Nhân dân giám sát, phản biện chính sách thông qua hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai chưa có hiệu quả.

P.V: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhiều lần nhấn mạnh là “thay đổi tư duy” lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng hệ thống chính trị liêm khiết, kiến tạo, vì dân nhằm khai thác, động viên tốt các nguồn lực, tạo giải pháp đột phá cho sự phát triển. Vậy các chủ trương, quan điểm trên đã đi vào cuộc sống như thế nào, thưa đồng chí?

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Chính phủ “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”. Do vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra cho từng thành viên trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, phải thay đổi tư duy lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đó là tư duy hành động tạo ra những cơ hội, bớt đi những cản trở cho sự phát triển. Ở đây, là phải hành động đúng, “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, xử lý công việc với tinh thần “dĩ công vi thượng”, “việc gì có lợi cho Nhân dân, cho địa phương, đúng quy định pháp luật thì dù khó khăn mấy cũng quyết tâm thực hiện”. Với tinh thần ấy, trong năm 2017, hệ thống chính trị của chúng ta đã có những chuyển biến bước đầu. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số địa phương, đơn vị đã có những trăn trở, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo. Rõ nét nhất là việc chủ động tiếp cận, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, lắng nghe và chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính được thực hiện trên tinh thần “phục vụ Nhân dân”.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa thực sự thỏa mãn yêu cầu của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa thoát ra được lối tư duy quan liêu, mệnh lệnh; chưa, thậm chí không muốn chuyển sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động. Đây là những trở lực cần phải gạt bỏ một cách kiên quyết trên con đường phát triển.

P.V: Xin đồng chí cho cán bộ, nhân dân biết thêm về các nội dung quan trọng được Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo trong năm qua?

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói, giảm nghèo; công tác quản lý, sử dụng đất đai, gắn với quản lý dân cư; tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026, bổ sung nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xây dựng kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ theo quy hoạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; chỉ đạo xây dựng Đề án Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh; Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Bám sát yêu cầu thực tế, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát thực, đồng bộ. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên cơ sở rõ việc, rõ chủ thể thực hiện, xác định rõ lộ trình thực hiện; xác định những vấn đề trọng tâm, mấu chốt để thực hiện, tránh dàn trải, chung chung. Đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp sai phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, quản lý bảo vệ rừng, với quan điểm xử lý dứt điểm, triệt để, “không có vùng cấm”.

Đồng chí Lê Diễn trao quà của chương trình "Trao gửi nghĩa tình" cho các hộ nghèo xã Đắk Nia (Gia Nghĩa). Ảnh: Phan Tân

P.V: Xin đồng chí cho biết những định hướng, nhiệm vụ cơ bản của tỉnh trong năm 2018?

Năm 2018 là năm có tính chất quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Dự báo chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi, nhưng cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, mà trọng tâm là nền kinh tế nội tỉnh phụ thuộc nhiều vào diễn biến thời tiết, tiến độ của một vài dự án lớn và phụ thuộc mạnh vào biên độ diễn biến của thị trường, nhất là thị trường nông sản, v.v… Do đó, yêu cầu và nhiệm vụ của năm 2018 là rất nặng nề.

Để duy trì đà tăng trưởng, phát triển, Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 của Tỉnh ủy đã xác định 19 chỉ tiêu phải đạt được với các nhiệm vụ, giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; phát triển hạ tầng giao thông, văn hóa – xã hội, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Nhất là trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế, xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục chú trọng và triển khai hiệu quả công tác đối ngoại. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tỉnh ủy đã xác định 4  nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 để tổ chức thực hiện 2 lĩnh vực tập trung, 3 khâu đột phá, 6 chương trình - mục tiêu trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI đã đề ra.

Một là, lấy năm 2018 là năm đột phá phát triển kinh tế tư nhân, để kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Tiếp tục huy động nguồn vốn các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi thế so sánh của tỉnh như: Chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm sản; khai thác và chế biến khoáng sản; công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp bô xít, các sản phẩm sau nhôm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ và Nhà máy điện phân nhôm Trần Hồng Quân; kêu gọi thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Nhân Cơ 2. Các ngành, địa phương phải cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ theo tinh thần “Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp” để có thể huy động, phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hai là, tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư. Xem đây là một khâu đột phá quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Nỗ lực hoàn thành việc quản lý và bố trí sử dụng 63.057 ha đất có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng từ 1/7/2004 đến 1/1/2010 thu hồi từ các nông, lâm trường giao về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng. Ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Kiên quyết xử lý tất cả những trường hợp vi phạm pháp luật quản lý, bảo vệ rừng; nhất là việc nhận đất rừng quản lý, bảo vệ không đúng đối tượng.

Ba là, tập trung nguồn lực cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đa chiều bền vững. Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Đắk Nông, vai trò của ngành nông nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng, tỉ trọng của lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 50% và khoảng 70% dân số. Nông nghiệp phát triển thì thu nhập của người dân tăng lên và để phát triển thì nhất quyết phải tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, từng bước xây dựng thương hiệu, khẳng định chất lượng của nông sản Đắk Nông. Trong năm 2018, chúng ta tiếp tục tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao để hỗ trợ cho người dân, cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp để từng bước phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững, có giá trị, tính cạnh tranh cao, từng bước hình thành chuỗi giá trị những cây chủ lực của tỉnh. Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bốn là, thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Bảo đảm để hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển, hình thành chính quyền điện tử, chính quyền thông minh. Đồng thời kiên quyết có giải pháp ngăn chặn tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết các thủ tục của một bộ phận cán bộ, công chức; tổ chức triển khai thực hiện Đề án ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

P.V: Nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018, qua Báo Đắk Nông, đồng chí Bí  thư Tỉnh ủy có chia sẻ, gửi thông điệp gì đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông ?

Năm 2018, với những thách thức và vận hội mới, tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải ý thức được trách nhiệm của cá nhân trước vận mệnh của đất nước, của dân tộc để tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; có tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm, kiến tạo ra giá trị mới để dẫn dắt, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của Nhân dân.

Tôi cũng hết sức mong đợi vào sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, của cộng đồng doanh nghiệp cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông đầu tư, phát triển, xây dựng Đắk Nông “giàu đẹp, văn minh, nhân ái, nghĩa tình”; quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu “đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”.

Đón chào năm mới, với niềm tin sâu sắc vào sự trường tồn và tương lai tươi sáng của đất nước, tôi kỳ vọng và tin tưởng với ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, năm 2018 chúng ta sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa.

Nhân dịp Xuân về, Tết đến, tôi xin trân trọng gửi đến đồng bào, đồng chí, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, một năm mới luôn hạnh phúc, an lành, thịnh vượng với nhiều thành công.

Mạnh Hùng thực hiện

358
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?