Đắk Song với mục tiêu “3 tập trung”, “2 đột phá"

Cập nhật ngày: 05/02/2022 | 09:17 GMT+7

Huyện Đắk Song đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Để giành thắng lợi nhiệm vụ chính trị này, huyện sẽ huy động các nguồn lực thực hiện "3 tập trung” và "2 đột phá".

Huyện Đắk Song được thành lập theo Nghị định số 30/NĐ-CP, ngày 21/6/2001 của Chính phủ. Khi đó, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương còn nghèo nàn, lạc hậu, cơ bản là sản xuất nông nghiệp.

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Đắk Song đã tập trung lao động, sản xuất, đẩy mạnh cải cách hành chính... đem lại nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực suốt chặng đường qua.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho UBND huyện Đắk Song nhân kỷ niệm 20 năm thành lập huyện (21/6/2021)

Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của huyện đã có bước chuyển dịch rõ rệt. Lĩnh vực nông - lâm nghiệp chỉ còn chiếm 55,8%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 23,2%; thương mại - dịch vụ chiếm 21%.

Tổng thu ngân sách của huyện hiện nay là 142,6 tỷ đồng, tăng hơn 363,77 lần so với năm 2001; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,3%; thu nhập bình quân đầu người là 43,8 triệu đồng.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng của huyện hiện đạt 2.026 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn.

Tất cả các xã trên địa bàn huyện đã có đường giao thông kiên cố về trung tâm huyện. Tỷ lệ cứng hóa và bê tông hóa đường giao thông của huyện đạt 77,25%. Huyện Đắk Song đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên...

Chủ tịch UBND huyện Đắk Song Nguyễn Văn Phò (người đội mũ) thăm mô hình sản xuất tiêu sạch trên địa bàn

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Đắk Song xác định lãnh đạo thực hiện tốt "3 tập trung" gồm: Xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững, phát huy thế mạnh tiềm năng lợi thế cạnh tranh, kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo; Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện xác định "2 đột phá" gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, thu hút phát triển nông nghiệp với các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo kết nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Để làm được điều này, ở mỗi khâu tập trung, đột phá, huyện đều xác định những giải pháp quan trọng, cấp thiết, cần làm ngay và mang tính chất lâu dài. Trong phát triển nông nghiệp, huyện chú trọng tăng cường xây dựng mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ giữa "5 nhà" trong tất cả các khâu sản xuất.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện

Trong xây dựng NTM, huyện huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân. Trong xây dựng Đảng, huyện chú trọng tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, lợi ích nhóm, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên…

Huyện phấn đấu đến năm 2025 có trên 75% chi bộ trực thuộc huyện và 80% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có kết nạp đảng viên. Hàng năm, có trên 80% số tổ chức cơ sở Đảng và trên 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về các mục tiêu kinh tế, huyện quyết tâm thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 170 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,3%; thu nhập bình quân đầu người là 53,8 triệu đồng. Đặc biệt, huyện đặt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Bài, ảnh: Song Việt

693
Viết bình luận mới