• Trường THPT Krông Nô dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học
  • 15:36 01/02/2021
  • Trường THPT Krông Nô (Krông Nô) là một trong những đơn vị có bề dày thành tích trong tất cả các hoạt động do ngành Giáo dục phát động. Ðặc biệt, năm học 2029-2020, tập thể nhà trường đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục-Ðào tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.
  • Gia Nghĩa hướng tới mục tiêu đô thị thông minh
  • 15:34 01/02/2021
  • Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt mục tiêu phấn đấu đưa đô thị Gia Nghĩa trở thành thành phố hiện đại, thông minh, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.