Ðắk Mil vươn mình, tạo đà phát triển

Cập nhật ngày: 18/03/2021 | 15:55 GMT+7

Năm 2020, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Ðắk Mil gặp không ít khó khăn, thách thức. Dù vậy, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HÐND huyện, UBND huyện và nỗ lực của Nhân dân, tăng trưởng chung toàn huyện vẫn bảo đảm, các lĩnh vực kinh tế cơ bản giữ nhịp độ tăng trưởng. Kết thúc năm 2020, Ðắk Mil có 16/17 nhóm chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh được thúc đẩy. Giải ngân vốn đầu tư công kịp thời. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời, hiệu quả và an sinh xã hội bảo đảm.

Kinh tế giữ nhịp tăng trưởng

Năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Đắk Mil đạt 8,21%. Công nghiệp - xây dựng là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất với 12%, (KH 11,8%). Trong đó, ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh, đặc biệt là ngành năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời), tăng trưởng đạt 14%. Các ngành công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp chế biến đá, chế biến nông lâm sản, sản xuất gạch không nung,... hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hệ thống đường huyện, đường nội thị, đường xã được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Đường huyện tăng 12 km (tương đương 9%) so với năm 2019, tỷ lệ đường huyện đạt 70%. Đường xã tăng 28,8 km (tăng 15%) so với năm 2019, tỷ lệ đường xã đạt 75%.

Hoạt động thương mại - dịch vụ đạt mức tăng trưởng 10,08%. Trong lĩnh vực này, UBND huyện Đắk Mil đã khuyến khích các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Diện mạo mới của thị trấn Đắk Mil hôm nay

Hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển đã tạo đà cho công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện thực hiện 141,898 tỷ đồng (không bao gồm số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, chuyển nguồn), đạt 112,98% dự toán tỉnh và dự toán huyện giao. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện được 536,304 tỷ đồng, đạt 110,44% dự toán tỉnh và dự toán huyện giao.

Trong năm 2020, huyện Đắk Mil thu hút được 3 dự án ngoài ngân sách, doanh nghiệp thành lập mới tăng 86 doanh nghiệp so với năm 2019, lũy kế đạt 341 doanh nghiệp. Trong năm có 343 hộ kinh doanh đăng ký mới, lũy kế hơn 4.000 hộ kinh doanh đang hoạt động. Số HTX tăng thêm 2, lũy kế toàn huyện có 23 HTX, tăng 5 tổ hợp tác, lũy kế có 19 tổ hợp tác.

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt nhiều kết quả. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh theo quy mô trang trại, tăng 2 trang trại gia cầm so với năm 2019. Toàn huyện có khoảng 395.156 con/KH 365.130 con, đạt 108,2% kế hoạch và tăng 11,8% so với năm 2019. UBND tỉnh đã công nhận và cấp chứng nhận sản phẩm  OCOP cấp tỉnh cho 10 sản phẩm của 5 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đắk Mil. Huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã tăng từ 1-2 tiêu chí, tổng số tăng 11 tiêu chí so với năm 2019.

 

16/17 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra

1. Thu nhập bình quân đầu người/GRDP: 59,6 triệu đồng (KH58,8 triệu đồng).

2. Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP: 30,83% (KH 30,7%).

3. Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp: 38,6%; công nghiệp - xây dựng: 20,5; thương mại - dịch vụ: 40,91%.

4. Thu ngân sách Nhà nước đạt 141,898 tỷ đồng (KH 125,6 tỷ đồng), chi ngân sách Nhà nước 536,304 tỷ đồng (KH 483,625 tỷ đồng).

5. Hạ tầng giao thông và hạ tầng thiết yếu: Tỷ lệ nhựa hóa, bê tông hóa đường huyện đạt 70% (KH 70%), đường xã đạt 75 % (KH 75%).

6. Hạ tầng cấp, thoát nước: Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch 79% (KH 79%); 96% dân cư đô thị sử dụng nước sạch (KH 96%).

7. Hạ tầng cấp điện: Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99% (KH 99%); tỷ lệ thôn, bon có điện đạt 100% (KH 100%).

8. Dân số trung bình: Dân số đạt 100.237 người, tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số 1,35%.

9. Lao động và việc làm: Số lao động được giải quyết việc làm 5.362 người (KH 3.800 người); đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.630 người (KH 1.500 người); tỷ lệ lao động qua đào tạo 39,5% (KH 39%).

10. Giảm nghèo: Giảm từ 0,5% trở lên.

11. Về Y tế: Đạt 18,76 giường bệnh/vạn dân (KH 17,41); 90% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (KH 80%). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 83,5% (KH 80%).

12. Về giáo dục: Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo 99,7% (KH 99,7%); tỷ lệ học sinh đi học tiểu học đạt 99,1% (KH trên 99,1%), trung học cơ sở đạt 97,1% (KH trên 97,1%), trung học phổ thông đạt 75,6% (KH trên 75,6%).

13. Văn hóa: Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 77 % (KH 77%); Tỷ lệ thôn, bon, tổ dân phố văn hóa 87% (KH83%); xã, thị trấn văn hóa 80% (KH 70%). Cơ quan đạt danh hiệu văn hóa 97% (KH97%).

14. Nông thôn mới: Đạt chuẩn 2 xã (xã Đắk Lao, Đắk R'la).

15. Độ che phủ rừng: Đạt 32,08% (KH 32,08%).

16. Gọi công nhân nhập ngũ: Đạt 100%.

Chỉ có 1/17 nhóm chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra:

17. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước thực hiện đạt 8,21% (KH 8,89%).

 

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ

Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển ở hầu hết các bậc học, cấp học. Thiết chế văn hóa từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử đã được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, môi trường văn hóa lành mạnh được phát triển ở nhiều nơi, đa dạng và phong phú, đáp ứng yêu cầu sáng tạo, hưởng thụ của Nhân dân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được kết quả quan trọng. Hoạt động thể dục, thể thao được phát triển mạnh và đều khắp với nhiều hình thức đa dạng, ý thức rèn luyện và tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao ngày càng cao.

Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân từng bước được củng cố. Các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm tốt việc trực và điều trị bệnh. Số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, nhất là tại Trung tâm Y tế huyện, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 85%. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm.

Thực hiện giải quyết việc làm năm 2020, kết quả đã giải quyết việc làm cho 6.362 người. Công tác nội chính, đối ngoại được tăng cường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Những kết quả trong năm 2020 sẽ tạo đà phát triển cho năm 2021, năm tiền đề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

6,830
Viết bình luận mới