Ban QLDA ÐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ sản xuất

Cập nhật ngày: 18/03/2021 | 15:59 GMT+7

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời tiết bất lợi, nhưng trong năm 2020 nhiều công trình xây dựng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ðắk Nông (Ban Quản lý) làm chủ đầu tư vẫn đạt tiến độ giải ngân vốn cao. Ngoài sự hỗ trợ của các ngành, địa phương… với quyết tâm cao của Ban Quản lý đã góp phần sớm đưa các dự án vào phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thành hồ Nam Xuân

Dự án Hồ chứa nước Nam Xuân nằm trên địa bàn huyện Krông Nô có tổng vốn đầu tư là 542 tỷ đồng. Trong đó, hợp phần công trình đầu mối hồ chứa 400 tỷ đồng (Chi phí xây dựng công trình đầu mối hồ chứa 295 tỷ đồng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư 105 tỷ đồng). Riêng hệ thống kênh mương 142 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác hiện đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT tách ra thành một dự án và giao cho Ban chuẩn bị đầu tư.

Sau khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục, hồ chứa nước Nam Xuân tưới cho 1.700 ha đất sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ gia đình.

Với mục tiêu hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, dịch Covid-19, nhưng Ban Quản lý dự án vẫn đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án đã thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cụm công trình đầu mối, khối lượng đạt 97% hợp đồng và hoàn thành trong năm 2020. Đối với các hạng mục bổ sung như: Chỉnh trang cụm công trình đầu mối, hoàn thiện tuyến đường dân sinh từ trung tâm xã Nam Xuân đến cụm công trình đầu mối cũng đã được hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định và phê duyệt.

Hệ thống đập hồ chứa nước Nam Xuân đã cơ bản hoàn thành.

Để hoàn thành khối lượng xây lắp lớn, đến nay dự án được bố trí 330 tỷ đồng. Đến hết quý IV/2020, dự án giải ngân 329,69/330 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

 

Hồ chứa nước Nam Xuân cung cấp nước tưới cho 1.700 ha đất sản xuất

Dự án Hồ chứa nước Nam Xuân sẽ cung cấp nước tưới ổn định cho 1.700 ha đất sản xuất của các hộ dân ở xã Nam Xuân, Tân Thành, Ðắk Sôr, Nam Ðà và thị trấn Ðắk Mâm. Dự án còn cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3.000 hộ dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế ở các địa phương trong huyện Krông Nô.

 

Nỗ lực hoàn thành dự án dân cư

Tuy Đức là huyện biên giới của tỉnh, đời sống dân cư còn nhiều khó khăn, nhất là đối với những hộ dân di cư tự do. Việc Ban quản lý được giao nhiệm vụ đầu tư các dự án ổn định dân cư trên địa bàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thời gian qua, dù gặp không ít khó khăn, nhưng Ban Quản lý vẫn nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Dự án ổn định dân di cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2016-2020) có vốn đầu tư 201,6 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sau năm 2020 có tổng vốn đầu tư 98,4 tỷ đồng.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tại Dự án ổn định dân di cư biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (giai đoạn 2).

Trong giai đoạn 2, dự án đã được bố trí 86,168 tỷ đồng. Đến đầu tháng 12/2020, dự án đã giải ngân 74,89/86,168 tỷ đồng, đạt 86,9% kế hoạch vốn giao. Đến hết quý IV/2020, dự án sẽ giải ngân hết nguồn vốn còn lại trong năm 2020 là 11,28 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Hiện nay, dự án đang triển khai thi công xây dựng công trình và dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Cũng ở trên địa bàn huyện Tuy Đức, Ban Quản lý dự án còn được giao đầu tư Dự án di dân phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Dự án có tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 35 tỷ đồng và địa phương 7 tỷ đồng). Với quyết tâm cao, Ban Quản lý đã nỗ lực đôn đốc đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án trong năm 2020.

 

Hoàn thành nhiều dự án trong năm 2021

Ngoài các dự án hoàn thành trong năm 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ðắk Nông còn triển khai nhiều dự án đầu tư thủy lợi.

Trong năm 2021, đơn vị quyết tâm hoàn thành một số dự án như: Dự án Công trình thủy lợi suối Ðá, xã Quảng Hòa, huyện Ðắk Glong tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng. Dự án được phân bổ 81 tỷ đồng (Sau khi tiết kiệm 10%). Dự án Nâng cấp các công trình thủy lợi phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh Ðắk Nông tổng mức đầu tư 198,5 tỷ đồng, chia thành 2 giai đoạn…

Ðơn vị còn triển khai nhiều dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại 2 huyện Ðắk R’lấp và Ðắk Mil.

 

Có thể nói, để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, trong năm 2020, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ và thời gian như các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành. Trong công việc chuyên môn, Ban Giám đốc giao đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị; đồng thời, triển khai quyết liệt việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh… về phòng, chống dịch Covid-19. Lãnh đạo đơn vị cũng tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai công tác kiểm tra giám sát, chất lượng các hạng mục công trình, dự án bảo đảm chất lượng theo thiết kế được duyệt, tiến độ và thời gian quy định… Những nỗ lực này đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành các công việc đề ra.

11,262
Viết bình luận mới