Tạo đột phá phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật ngày: 22/03/2021 | 15:53 GMT+7

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Ðắk Nông bước vào tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, với kỳ vọng tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội.

Hỗ trợ HTX phát triển bền vững

Toàn tỉnh hiện có 188 HTX và 3 liên hiệp HTX đang hoạt động với 15.320 thành viên, tổng vốn điều lệ HTX 140,6 tỷ đồng. Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh giảm sâu, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung vào các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm.

Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã để bồi dưỡng, đào tạo, xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua đó, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ HTX ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, đóng góp tích cực vào tốc độ phát triển và xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.

HTX được hỗ trợ máy chế biến để từng bước giảm xuất bán thô hướng đến chế biến.

Phần lớn HTX đã bước qua giai đoạn trì trệ, hoạt động cầm chừng, thua lỗ và chuyển đổi mô hình theo Luật HTX năm 2012, phát triển thành viên, từng bước đáp ứng các dịch vụ, giúp thành viên phát triển sản xuất.

Hiện nay, toàn tỉnh có 27 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, số còn lại đã tham gia một số phân khúc của chuỗi. Nổi bật như: HTX Công Bằng Thuận An Đắk Mil có sản phẩm cà phê theo tiêu chuẩn Fairtrade; HTX nông nghiệp thương mại dịch vụ Tia Sáng có sản phẩm chanh dây đông lạnh đóng hộp xuất khẩu sang Hàn Quốc, Đài Loan; HTX Nông nghiệp Nam Hà có sản phẩm tinh dầu sả, các sản phẩm chế biến từ gấc đạt chất lượng, HTX Nông nghiệp dịch vụ hữu cơ Hoàng Nguyên...

Thực hiện Chương trình OCOP, thời gian qua đã có 4 HTX có sản phẩm đạt 4 sao gồm cà phê bột Đắk Đam của HTX Công Bằng Thuận An, Cà phê bột của HTX Nông nghiệp Thành Thái, sachi của HTX cà phê OGA, lúa gạo ST24 của HTX sản xuất lúa gạo Buôn Choáh. Ngoài ra còn có hơn 9 HTX đạt 3 sao như xoài, bơ, mắc ca, cà phê nhân, hồ tiêu,…

Những năm vừa qua, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các  ban của Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ cho 3 HTX tại huyện Tuy Đức, huyện Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa, tổng kinh phí hỗ trợ 3 HTX là 600 triệu đồng, năm 2020 hỗ trợ 1 HTX tại huyện Đắk Song hơn 300 triệu đồng.

Vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất của các HTX đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, song hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém, hoạt động mang tính thời vụ, số lượng HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mang lại lợi nhuận chưa nhiều. Quy mô hoạt động sản xuất của nhiều HTX còn nhỏ, ngành nghề kinh doanh chưa phong phú, công nghệ - kỹ thuật lạc hậu.

Số hộ sản xuất nông nghiệp tham gia thành viên HTX chưa nhiều. Sản phẩm, hàng hóa HTX làm ra chưa bảo đảm về quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã đơn điệu nên chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường...

Ông Đặng Quốc Dưỡng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Qua 8 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 và hơn 1 năm thực hiện Chương trình, mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhiều HTX, đặc biệt là các HTX  nông nghiệp đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng. Nhiều cách làm mới trong sản xuất kinh doanh tạo ra những sản phẩm đặc trưng, chủ lực có giá trị kinh tế cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi

Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa III (nhiệm kỳ 2021-2025) đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mới cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể như: Mỗi năm thành lập mới từ 25 HTX trở lên và 1 liên hiệp HTX; phát triển và nhân rộng các HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị trong nước và ra nước ngoài.

Đến năm 2025, có 30 HTX sở hữu sản phẩm OCOP. Có 90% trở lên số xã trên địa bàn tỉnh có HTX, 50% số xã có mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bền vững. Tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt trên 2%.

Sản phẩm của HTX đang được Liên minh HTX tỉnh kết nối, quảng bá, tìm kiếm thị trường.

Ông Đặng Quốc Dưỡng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Để đạt được mục tiêu nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn để các HTX phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững.

Liên minh HTX tỉnh phối hợp, tạo điều kiện cho HTX huy động các nguồn lực phát triển và hoạt động đúng pháp luật. Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành tăng cường hỗ trợ, tư vấn, xúc tiến đầu tư thương mại, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các HTX.

Đặc biệt, Liên minh HTX tỉnh sẽ đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đẩy mạnh vận động các hộ nông dân, trang trại, hội viên, cán bộ, đảng viên sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ tham gia thành viên hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tập trung vào khu vực nông nghiệp, nông thôn.

15,564
Viết bình luận mới