Căn cứ cấp độ dịch để triển khai các biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Cập nhật ngày: 23/10/2021 | 17:17 GMT+7

Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã chính thức ban hành Thông báo số 74/TB-UBND về cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

 

Căn cứ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, cấp độ dịch của tỉnh từ ngày 22/10/2021 cho đến khi có thông báo mới như sau: Cấp tỉnh ở cấp 2.

Cấp huyện: TP. Gia Nghĩa, các huyện Đắk R’lấp, Đắk Glong ở cấp 1; các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức: ở cấp 2.

Cấp xã: 57/71 xã, phường, thị trấn ở cấp 1. 13/71 xã, thị trấn: Đắk D’rô, Nam Xuân, thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô); các xã: Nam Dong, Ea Pô, Cư K’nia, thị trấn Ea T’ling (Cư Jút); các xã: Đắk Sắk, Đắk N’drót (Đắk Mil); các xã: Nâm N’Jang, Trường Xuân, thị trấn Đức An (Đắk Song); xã Đắk Búk So (Tuy Đức) ở cấp 2.  Xã Đức Mạnh (Đắk Mil) ở cấp 3.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

 

Ngô Đồng

1,041
Viết bình luận mới