Cấp độ dịch ở tỉnh Đắk Nông từ ngày 11/02/2022 đến khi có thông báo mới

Cập nhật ngày: 13/02/2022 | 11:03 GMT+7

Căn cứ Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, cấp độ dịch của tỉnh Đắk Nông từ ngày 11/02/2022 cho đến khi có thông báo mới như sau: Cấp tỉnh ở cấp 2.

 

P.V

1,889
Viết bình luận mới